Detaljer

 • Søknadsfrist
  26.02.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  3
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Fag- / Svennebrev
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  655589

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeidere KAD Halden Helsehus

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral).

Enhetens intensjon er å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både ivaretar pasientens behov for koordinerte tjenester og sikre at rett pasient er på rett sted til rett tid. Dette innebærer utfordringer, særlig for å skape helhetlige pasientforløp i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Målet er å styrke tilgjengeligheten til tjenesten, slik at de som trenger bistand, i større grad kan motta tilbud om tjenester lokalt, samt å øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

 

Beskrivelse av arbeidssted

KAD og korttidsavdelingen er en spennende avdeling som er i kontinuerlig vekst og utvikling. Avdelingen har 21 plasser, og gir tilbud til definerte pasientgrupper som trenger korttidsopphold før, istedenfor eller etter sykehusinnleggelse.

Avdelingen består av KAD senger (kommunale akutte døgnplasser) og korttidsplasser som krever medisinsk behandling. Det er høy turnover av pasienter og et meget høyt kompetanse nivå. Avdelingen innehar eget laboratorium, og bruker MEWS som et klinisk verktøy.

Avdelingen har ca 25 årsverk og tilstreber en fordeling av sykepleiere/fagarbeidere på 70/30. Avdelingen har dyktige leger tilknyttet avdelingen.

Stillinger ledige:

Helsefagarbeider i 19,25% stilling med arbeid hver 2. helg, fast stilling

Helsefagarbeider i 19,72% stilling med arbeid hver 2. helg, fast stilling

Helsefagarbeider i 15,75% stilling med arbeid hver 3. helg, fast stilling

Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Vil du bli en av oss?

Vi søker etter motiverte og dyktige helsefagarbeidere som brenner for faget. Vi er en aktiv avdeling med utfordrende arbeidsoppgaver. Vi er en avdeling med mye fagkompetanse, og har et arbeidsmiljø med stor takhøyde hvor det er lav terskel for å spørre om hjelp og gi hverandre støtte.

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Søkere med fagbrev vil bli foretrukket så fremt de opfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

Faglig dyktig og engasjert

Gode skriftleige og muntlige norskkunnskaper

 

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Gode samarbeidsevner, motiverende, løsningsorientert og fleksibel

Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø

Høy grad av stabilitet og kontinuitet

Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

Personlig egnethet vil vektlegges

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn i henhold til avtaler, lovverk og tariff

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Turnusarbeid med 35,5 timers arbeidsuke

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Hanne Beate Andersen, avdelingsleder, mobil: 94822251, beate.andersen@halden.kommune.no