Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

Helsefagarbeidere 100 % fast stilling - Traineeprogram for helsefagarbeidere med oppstart september 2022

Ønsker du å jobbe i sykehus?
Ønsker du 100 % fast stilling?
Ønsker du å bygge kompetanse?
Nå har du muligheten!

Vi søker helsefagarbeidere som ønsker å delta i et tilrettelagt opplæringsprogram for å utvikle seg faglig etter endt utdannelse. Du vil gjennom traineeprogrammet i sykehuset, få god kompetanse innenfor flere fagområder, og bli en dyktig og attraktiv helsefagarbeider. Som trainee får du mulighet til å opprette et nyttig nettverk for din videre yrkeskarriere.

Bemanningsavdelingen samarbeider med flere fagområder på Kalnes. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Du vil ha 100 % fast stilling i bemanningsavdelingen, men det første året har du et hovedarbeidssted og vi lærer deg opp på et døgnområde til. Det andre året får du nytt hovedarbeidssted. Til sammen arbeider du på 3 døgnområder gjennom traineeprogrammet, som varer i 2 år. Bemanningsavdelingen er ansvarlig for rekruttering og utarbeider plan for traineeperioden.

Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Vi vektlegger god dialog med egne medarbeidere og samarbeidende fagområder, slik at oppdragene blir løst på best mulig måte.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke 15 (12.04. og 13.04.) i sykehusets lokaler.

Søkere oppgi 2 referansepersoner fra praksis eller relevant arbeidserfaring (nærmeste leder) i søknaden.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider innen sommeren/høsten 2023. HPR-nr må oppgis i søknaden hvis man innehar det eller en bekreftelse på oppmelding til fagprøve. Dersom fagbrev og autorisasjon ikke foreligger på søknadstidspunkt må dette kunne dokumenteres før tiltredelse 18.09.2023. Dersom fagbrev er avlagt, men det er forsinkelse i autorisasjonsbehandling må dokumentasjon på søkt autorisasjon fremlegges før tiltredelse 18.09.2023
 • Norsk arbeids - og oppholdstillatelse
 • Erfaring fra pasientrettet arbeid ved norsk sykehus eller helsehus (pleieerfaring) er ønskelig
 • Du må evne å jobbe ved 3 ulike døgnområder/seksjoner 
 • Generelle IKT-kunnskaper
 • Erfaring med DIPS (elektronisk pasientjournal) er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å jobbe et sted hvor du har mulighet til å øke fagkompetansen og opparbeide deg bred arbeidserfaring
 • Du trives i et arbeidsmiljø med høyt arbeidstempo
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker å jobbe i et miljø med fokus på teamarbeid
 • Du viser empati, støtter, lytter og bryr deg om andre
 • Du er positiv og har evne til å vise engasjement på arbeidsplassen din
 • Du har evnen til å jobbe strukturert samtidig som man liker å jobbe i et miljø hvor det forventes at du er fleksibel

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling i Sykehuset Østfold
 • Informasjonskveld før oppstart i programmet
 • Introduksjonsuke med faglig innhold og obligatorisk opplæring 
 • Felles tilrettelagt opplæring og forsterket oppfølging
 • Fagdager i ønskeplan på døgnområder
 • Fagdager og refleksjonsgrupper i regi av bemanningsavdelingen
 • Tredelt ønskeplan med arbeid minimum hver tredje helg
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.