Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.12.2019
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2320108
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeider søkes til Base Håvet

Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune er i en spennende utviklingsfase. Hjemmebaserte tjenester er vår hovedaktør i utviklingen av tjenester til våre innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester. Samordnede tjenester til hjemmeboende har ca 150 årsverk fordelt på hjemmetjenesteavdelinger, Skinnarberga helsehus, avdeling Mestring og avdeling Rehabilitering.

Vår organisering gjenspeiler ønsket om et sømløst og godt organisert tjenestetilbud til det beste for brukere av tjenesten. Vi kan vise til god fagdekning i tjenesten og en endringsdyktig organisasjon. Vår hovedoppgave fremover er å organisere tjenesten slik at våre brukere opplever å få rett tjeneste til rett tid av personell med rett kompetanse.

Base Håvet er med i et prosjekt i forhold til heltidskultur og jobber aktivt for å få en arbeidsplass med flere heltidsstillinger for å få bedret kvalitet på tjenesten. Man har også mulighet i denne prosessen til å være med å påvirke sin egen turnus og arbeidshverdag.

 

Kort om stillingen

Base Håvet har ledig hjelsefagarbeider svangerskapsvikariat i 72 % som er ledig fra dags dato til oktober 2020, med mulighet for forlengelse. 

Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg, eller hver 2. helg for å kunne øke stillingsstørrelsen.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Ressurssykepleier innen psykiatri, demens og palliasjon
 • Fagsykepleier, internopplæring og undervisning
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Ordning med primæransvar for en gruppe brukere
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre
 • Lønn etter tariff 

 

Innhold i stillingen

Som helsefagarbeider hos oss skal du blant annet:

 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldende lovverk og krav til faglig forsvarlighet
 • Ivareta brukerens ressurser på en best mulig måte, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig
 • Samarbeide internt og eksternt
 • Delta i pleie og behandling av pasienter 
 • Observere pasientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak
 • Være primærkontakt for en gruppe brukere
 • Veilede og orientere pasienter og deres pårørende, samt kollegaer og elever
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø

 

 Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk kommunehelsetjeneste
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

Personlig egnethet og helse som kreves for å fylle stillingen vil bli vektlagt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Helsefagarbeider med norsk autorisasjon

Førerkort klasse B

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.