Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Velkommen til å jobbe med oss på en spennende seksjon!

Hjerte, hormon, nyre og geriatri er slått sammen til èn stor seksjon i det nye sykehusbygget. Vi har 39 senger til sammen, fordelt over to avdelinger. Vi behandler akutt oppstått sykdom, utredning av sykdom samt oppfølging av kroniske lidelser.

Avdelingen er delt med fagfeltene hjerte, endokrinologi og nyre i den ene etasjen, og geriatri i den andre etasjen.
Hjerte-, endo- og nyreposten behandler pasienter innenfor følgende fagområder: Hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, og brystsmerteproblematikk, samt sykdommer i nyrene som høyt blodtrykk, nyresvikt, nyretransplanterte og dialysepasienter. I tillegg har vi diabetespasienter og andre hormonsykdommer. Det er en variert seksjon med fokus på utredning, behandling/justering av medisinsk behandling og opptrening/mobilisering etter invasiv behandling og operasjoner. Avdelingen preges av høy aktivitet og kort liggetid.

Geriatrisk sengepost behandler pasienter med akuttgeriatriske problemstillinger og alderssykdommer. Sengeposten har spesialkompetanse innen området geriatri og tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og farmasøyt.

Vi søker etter en engasjert helsefagarbeider i 30% stilling, hver 3.helg på natt. Søkere med erfaring fra geriatri prioriteres.

Hos oss vil du møte spennende, faglige utfordringer sammen med flinke og engasjerte medarbeidere. Vi jobber i team så du vil oppleve at vi samarbeider godt om pasientene. Vi har et godt og raust arbeidsmiljø, og håper du vil bli en del av dette.

Startdato etter avtale med leder.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, fleksibel og nøyaktig
 • Liker å jobbe i team
 • Evner å arbeide i en hektisk hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig arbeidsmiljø
 • Et systematisk kompetansebyggingsprogram for alle ansatte
 • Fleksiturnus
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter, både på fjellet og ved sjøen

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.