Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Helsefagarbeider som en del av vårt team på sengepost. 

Medisin E2 er en av to sengeposter på Indremedisin Elverum, med 20 senger, fordelt på 3 team, Nyre, Gastro og Slag.

Vi jobber teambasert med primærsykepleie. Vi mottar i hovedsak øyeblikkelig hjelp-pasienter, men også noe elektiv virksomhet. 

Vi har turnus over 12 uker, med arbeid hver 3. helg. Helsefagarbeider jobber dag- og senvakter. 

 

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert helsefagarbeider. Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Vi ønsker søkere med erfaring fra sykehus, og kompetanse innen våre fagfelt.

Personlige egenskaper:

  • Evne til å håndtere hektiske situasjoner. 
  • God til å samarbeide og kommunisere, både med kolleger og pasienter/pårørende.
  • Ønske om å være i utvikling faglig og som kollega.
  • Ryddig, struktert og punktlig.

Vi tilbyr:

  • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, der det er trygt og være ny. Hyggelig kolleger  med stort faglig engasjement, og stor spennvidde i erfaring og alder.
  • Avdelingen har fagdager i turnus hver 12. uke .
  • Mulighet for faglig utvikling innen et spennende fagfelt.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.