Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Akuttsenteret øker grunnbemanningen og søker helsefagarbeidere som kan starte raskt

Akuttsenteret har et snarlig behov for å styrke bemanningen og søker helsefagarbeidere som ønsker være med og bidra med sin kompetanse og som kan starte raskt. Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF består av akuttmottak med skadepoliklinikk, medisinsk akuttpoliklinikk og akuttavklaring med akuttovervåkning. Akuttsenteret er delt i to sykepleieseksjoner. Gjennomsnittlig 90 pasientkontakter daglig gjør at vårt Akuttsenter er blant de største i Norge. Vi er i nye lokaler med til sammen 50 sengeplasser med moderne fasiliteter til behandling, stabilisering og avklaring av pasienter.

Vi jobber mye i team og er opptatt av samarbeid og fleksibel bruk av ressurser på tvers av seksjonene. Vi er organisert med teamsykepleiere som har ansvarsområder fordelt på akuttsenterets hovedfunksjoner.

Det er nå ledig  3 x 75% årlig engasjement i perioden 01.06.2022 – 31.12.22, med mulighet for fast ansettelse når perioden er over. Stillingene innebærer 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Triagering
 • Hurtigtesting
 • Indirekte pasientarbeid som rydding og renhold
 • Direkte pasientarbeid som stell og bistand til ADL

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Ønskelig med relevant sykehuserfaring av nyere dato
 • Ønskelig med kunnskap om bruk av triageringsverktøy og prøvetaking/hurtigtesting
 • Søkeren må kunne arbeide i 3-delt turnus
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for
 • forsvarlig yrkesutførelse.  

Personlige egenskaper:

 • Være engasjert og ha et ønske om faglig utvikling.
 • Trives med å jobbe med høyt tempo
 • Være nøyaktig, selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Tar ansvar for egen læring.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Trives som turnusarbeider.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Engasjerende, spennende og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Flotte medarbeidere/kollegaer.
 • Nært tverrfaglig samarbeid.
 • En moderne avdeling.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.