Detaljer

 • Bedrift
  Hol kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2021
 • Sted:
  HOL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3338935
 • Se her for andre jobber fra Hol kommune

Helse- og omsorgssjef 100 % fast

Hol kommune v/ Helse- og omsorgsetaten har følgende stilling ledig:

Helse- og Omsorgssjef 100 % fast

Helse og omsorgsetaten er kommunens største virksomhetsområde med omkring 180 årsverk fordelt på 250 ansatte, og et driftsbudsjett på ca. 170 mill. Tjenesteområdet inneholder all tjenesteyting innenfor helse, pleie, omsorg, rehabilitering, sosiale tjenester, miljøterapi, psykisk helse og rus. Driften er organisert i 8 ulike avdelinger bestående av sykehjem, hjemmebaserte tjenester, legetjeneste, fysio/ergoterapi, helsestasjon, psykisk helse og miljøterapi. I tillegg er det en stab som har fokus på forvaltning, fag- og kvalitetsutvikling og tildeling av tjenester.
Helse- og omsorgssjefen er rådmannens nærmeste administrative og faglige medarbeider innenfor helse og omsorgsområdet. Helse- og omsorgssjefen er medlem i rådmannens lederteam og har en viktig rolle i den strategiske utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet.
Vi søker en leder som fremstår som samlende og fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert, tydelig i utøvelse av ledelse og personalhåndtering, og som har evne til å arbeide i et konstruktivt samspill med administrativ og politisk ledelse.

Hovedarbeidsoppgaver:
• Lede og tydeliggjøre helse- og omsorgsetaten sine mål og retning
• Strategisk utvikling, lede endringsprosesser 
• Personalledelse og kompetanseutvikling 
• Kvalitetsstyring og prosessforbedringer 
• Brukerdialog og samarbeid 
• Økonomisk planlegging og kontroll
• Sikre nødvendig involvering

Kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning med lederkompetanse 
• Må ha lederferdigheter og ledererfaring – fortrinnsvis fra kommunal virksomhet
• Helsefaglig kompetanse er en fordel
• God forståelse til økonomi-/budsjettarbeid
• Tydelig og klar kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig
• Organisasjonsforståelse

Personlige egenskaper: 
• Ha systemforståelse og være helhetsorientert
• Utviklingsorientert og resultatorientert
• Beslutningsdyktig og handlekraftig
• God til å involvere og delegere 
• God rolleforståelse
• God til å håndtere og korrigere avvik
• Være lyttende, spørrende og motiverende
• Være robust til å håndtere vanskelige samtaler og konflikter
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Strukturert, systematisk og målrettet

Vi kan tilby:
• God lønn
• Pensjonsvilkår i KLP
• Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
• 10 ekstra fridager pr. år
• Hjelp til å skaffe bolig/flyttegodtgjørelse
For øvrig kommunale tilsettingsvilkår.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Ole Johnny Stavn, tlf 32 09 21 02 / 913 70 017 eller personalsjef Olav Strømsvåg tlf 32 09 21 03 / 971 41 852.

Søknadsfrist : 20.01.21

Hol kommune har tatt i bruk nytt rekrutteringssystem, så vennligst benytt dette, dvs gå på hjemmesiden til Hol kommune eller rett hit: https://hol.easycruit.com/ , velg den stillingen du vil søke på, og trykk på den grønne knappen oppe til høyre: Søk her, godta personvernreglene, trykk Neste. (du trenger ikke opprette bruker først).

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Hol kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.