Detaljer

 • Søknadsfrist
  22.09.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Helgestillinger
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  8
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Videregående skole
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  555400

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helgstillinger i enhet sykehjem

Vi har ledig helg stillinger i enhet sykehjem, med arbeid hver 2.helg

Enhet sykehjem består av 2 sykehjem for personer med demens og 2 somatiske, samt et eldresenter. Vi satser i stor grad på kompetanse, myndig gjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke å utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten har fag og kvalitetsrådgiver og trivselskoordinator tilknyttet, samt mange frivillige. Vi satser stort på en aktiv omsorg.

Vi tilbyr god mottakelse, nødvendig opplæring og støtte, og et spennende fagmiljø. Vi har mulighet for overnatting hvis du trenger det.

 Vi søker nå etter helg vikarer er ved Karrestad sykehjem og 3 avdeling ved Halden helsehus.

 Beskrivelse av arbeidssted

Karrestad Sykehjem er et sykehjem for personer med demens, det er en liten enhet med 15 pasienter. Vi er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Vi har tilsynslege med kontor på "huset" som er tilgjengelig på dagtid. Vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere dyktige ansatte som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer. 

Vi har følgende stillinger ledige ved Karrestad sykehjem:

-22,07% annenhver helg - helsefagarbeider

-18,78% annenhver helg - helsefagarbeider

Kontaktperson

Anita Hammerstad anita.hammerstad@halden.kommune.no eller telefon 474 76 673

 

3 avdeling ved Halden helsehus er en somatisk langtidsavdeling med 20 pasienter. Det er en aktiv avdeling med dyktige medarbeidere. Vi har sykehjemslege som er tilgjengelig på dagtid. Vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer. 2 og 3 års sykepleie studenter oppfordres til å søke.

Vi har følgende stillinger ledige ved 3 avdeling Halden helsehus:

-2 x 20,66% annenhver helg - sykepleier / sykepleier studenter

Kontaktperson

Line Rigan line.rigan@halden.kommune.no eller telefon 995 98 992

 Iddebo  sykehjem: Er et somatisk sykehjem med 39 korttids og langtids plasser fordelt mellom to avdelinger. Plassene er differensiert ut ifra individuelle behov og vi jobber ut ifra personsentrert omsorg. Vi er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Vi har sykehjemlege med kontor på "huset" som er tilgjengelig på dagtid. Vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere dyktige ansatte som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Vi har en storstue som benyttes til felleslunsj for ansatte på hverdagene samt ulike aktiviteter for pasienter mm.

 Iddebo Korttidsavdeling:19 Korttids og langtidsplasser, med 6 rullerende avlastningsplasser. I hovedsak somatikk, med også til dels utredning demens og storbrukere.

Iddebo Langtidsavdeling:20 somatiske langtidsplasser for pasienter med i hovedsak blandede somatiske lidelser, som får utredning, behandling og oppfølging for sine diagnoser og ledelser.

Vi har følgende stillinger ledige ved Iddebo korttidsavdelning :

 -19,72 % annenhver helg - helsefagarbeider

-18,31% annenhver helg - helsefagarbeider

-19,01% annenhver helg - helsefagarbeider

-19,72 % annenhver helg - helsefagarbeider

Kontaktperson

Helena Johansson helena.johansson@halden.kommune.no eller telefon 47978341

Kvalifikasjoner og utdanning

-Autorisert sykepleier eller studenter som utdanner seg til sykepleiere.

-Fortrinnsvis fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier, gjerne med videreutdanning innen

-relevante fagområder som geriatri, psykiatri, demens. Studenter på helsefaglige utdanninger, eller andre med erfaring

  fra/ interesse for eldreomsorg kan også vurderes.

- Gode norskkunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

-  Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

-  Gode samarbeidsevner

-  Høy grad av fleksibilitet

-  Høy grad av stabilitet og kontinuitet

-  Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

Vi kan tilby:

- Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.

- Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og

 -aldri lenger enn en telefonsamtale unna.

- Fokus kompetanseheving

- Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid

- Godt arbeidsmiljø

- Trivelige kollegaer

- Lønn iflg tariffavtale

 Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen da ønsker vi deg som kollega.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Helena Johansson, Avdelingsleder, mobil: 47978341, helena.johansson@halden.kommune.no

Line Rigan, Avdelingsleder, mobil: 99598992, line.rigan@halden.kommune.no

Jane Anita Hammerstad, Avdelingsleder, mobil: 47476673, anita.hammerstad@halden.kommune.no


: