Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helgestillinger og tilkallingsvikar på lukket psykoseseksjon 

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et solid og aktivt tverrfaglig miljø, og liker du faglige utfordringer?
Er du robust, handlekraftig og tydelig samtidig som du er relasjon- og dialog orientert med fokus på det mellommenneskelige?
Går du bachelorstudie innen i sykepleie, politi, fysioterapi, sosialt arbeid, barnevern? 
Da kan du være den vi søker etter!

Vi har nå ledige helgestillinger for studenter i sykepleie, vernepleie, politi, medisin, psykologi, sosialt arbeid, barnevern:
Stillingene er ledig fra dags dato

 • fast :         14 % stilling dag/kveld
 • fast :         28 % stilling p.t natt 

I tillegg vil det være aktuelt å være kun tilkallingsvikar, eller jobbe som tilkallingsvikar ved siden av helgestillingen.

Ferdig utdannet i de nevnte studieretningene oppfordres også å søke.

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.
Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner. Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd.
Vi har et godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter, kognitiv miljøterapi og ERM (Early Recognition Method) som metoder og satsningsområder for faglig utvikling. Vi har og stort fokus på fysisk aktivitet.
Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og vi er engasjert i flere forskningsprosjekter.

Avdelingen befinner seg på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det sykepleiefaglige og miljøterapeutiske arbeid
 • Delta aktivt i det tverrfaglige teamet rundt pasienten
 • Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av behandlingsplaner
 • Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
 • Sørge for god samhandling
 • Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:

 • Påbegynt studieretninger som nevnt over, eller ferdig bachlor
 • Erfaring og oppdatert kunnskap fra feltet
 • Kjennskap til bl.a. ERM, åpen dialog og kognitiv terapi
 • Gode norskkunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • Du må være trygg på deg selv, handlekraftig, pålitelig, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre
 • Du må ha evnen til å ha sikkerhetsbevissthet i kombinasjon med godt relasjonsarbeid
 • Du må være faglig engasjert, fleksibel og innstilt på å bidra til gode løsninger
 • Du må ha god psykisk og fysisk helse som gjør at du tåler å stå i krevende utageringssituasjoner.
 • Personlig egnethet vektlegges .

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et faglig aktivt miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere 
 • Gode muligheter for faglig utvikling, med særlig fokus og opplæring i Åpen dialog i nettverksmøter, rusmestring, ERM og kognitiv terapi
 • Todelt turnus
 • Opplæring satt i system gjennom kursprogram, sertifiseringer og veiledning. 
 • Opplæring i sikkerhetsbevissthet og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Treningsfasiliteter og mulighet til å trene i arbeidstiden 
 • Gratis parkering

Er du interessert, men ønsker mer opplysninger?
Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell samtale