Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2018
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Fagarbeider, sykepleierstudent, vernepleierstudent, pleiemedarbeidere
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  12
 • karriere-kode:
  881199
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helgestillinger i enhet omsorgsboliger

Vi har ledige helgestillinger med arbeid hver 2. eller hver 3. helg.

Om enhet omsorgsboliger:

Enheten har ansvar for omsorgsboligene med heldøgnsbemanning og omfatter Søsterveien, Hagegata -Vaterland og Brygga omsorgsboliger. Bergheim Bofellesskap 1-6 og Bergheim Trygdeboliger.  Søsterveien, Bergheim trygdeboliger, Brygga, Hagegata og Vaterland er tradisjonelle omsorgsboliger for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Bergheim Bofellesskap 1-6 er omsorgsboliger tilrettelagt for brukere med demenssykdom.

Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Du kan lese mer om enhet omsorgsboliger her:

http://www.halden.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/Omsorgsboliger.aspx

Vi har ledige helgestillinger med arbeid hver 2. eller hver 3. helg.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Arbeidet dokumenteres i Gerica.

Kvalifikasjoner og utdanning

Sykepleierstudenter / vernepleierstudenter

Fagarbeider i helsefag.

Pleiemedarbeidere med erfaring fra pleie og omsorg

Søkere med fagbrev vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

Personlige egenskaper

Gode norskkunnskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger, være fleksibel og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

En positiv innstilling og gode samarbeidsevner slik at du er med på å bidra til å utvikle og vedlikeholde et godt

arbeidsmiljø

Evnen til å arbeide selvstendig, være beslutningsdyktig og ha "stå på vilje"

Gode samarbeidsevner

Høy grad av stabilitet og kontinuitet

Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

Personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov

Dyktige kollegaer som tar godt imot deg og lærer deg opp

Opplæringspakke i form av e-læringskurs, medisinkurs og diabetes / insulinkurs.

Forutsigbar turnus.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside – www.halden.kommune.no - Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Merete Tangen, Enhetsleder omsorgsboliger, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no


: