• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0982, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4601300
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 04.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Har du lyst til å bli en del av en lærende og innovativ skole, med kanskje Oslos beste kollegafellesskap?

Offentlig forvaltning

Vi har inntil tre faste undervisningsstillinger fra 01.08.2022.  Vi søker deg som har GLU 1-7, som trives med teamsamarbeid og ønsker å bli en del av et godt og profesjonelt fellesskap, der man ikke er redd for å tenke nytt for å bidra til at alle elever når sitt fulle potensial, faglig og sosialt.   

Stovner skole (1-7) har ca. 550 elever og rundt 100 ansatte. Stovner skole er en flerkulturell skole med ca 75 % tospråklige elever. Skolen ligger øverst i Groruddalen, og ligger i kort gangavstand til t-bane, tog og buss med direktelinjer til sentrum.

Vi har kommet godt i gang med implementering av Fagfornyelsen og prioriterer pedagogisk utviklingsarbeid høyt i fellestiden. Vi er opptatt av å ha med oss verdigrunnlaget fra overordnet del i alt vi gjør, og jobber derfor blant annet tverrfaglig og temabasert gjennom store deler av året med fokus på dybdelæring, elevaktive arbeidsmåter og elevmedvirkning. Skolens elever og ansatte gir uttrykk for at dette er en spennende og motiverende måte å jobbe på, og sammen er vi i stadig prosess på å forbedre oss og videreutvikle dette arbeidet.   

Skolen har i tillegg høyt fokus på arbeid med de grunnleggende ferdighetene, og vi jobber systematisk med differensiert ord- og begrepsopplæring knyttet til alle fag/trinn. Vi har også høyt fokus på lese-, skrive-, regne- og læringsstrategier.    

Vi gir hver enkelt elev systematisk faglig, individuell oppfølging - et arbeid hvor alle pedagogene ved skolen har egen ressurs til å følge opp elever individuelt. Vi har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i ambisiøse team på hvert trinn og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, og felles ansvar for elevenes resultater og læring. Skolen vektlegger arbeid med elevenes skolemiljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene. 

Skolen har implementert læringsbrett (iPad) som verktøy i undervisningen på alle trinn.

Stovner skole er en lærende organisasjon som arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Vi har et internt veiledningsprogram for nye lærere, utviklet gjennom flere år, med blant annet veiledning fra mentorlærere og ressurslærere.

Et godt arbeidsmiljø og høy trivsel blant ansatte, er viktig for oss, og et arbeid vi prioriterer høyt. Skolen har et tett og godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Vi gjennomfører årlige eksterne og interne trivselsundersøkelser blant ansatte, og har tro på at den grundige oppfølgingen vi gjør av resultatene, er mye av grunnen til at vi oppnår gode resultater og har høy trivsel. Vår ambisjon er at alle skal trives, oppleve at de tas på alvor, og at de ved behov får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Skolen har faste årlige sosiale tiltak for de ansatte, i tillegg til at skolens ansatte gjennom mange år har tatt initiativ til ulike sosiale aktiviteter på fritiden, for de som ønsker det. Dette har vist seg å være svært populært og bidratt til at nye ansatte raskt blir en del av fellesskapet ved skolen. 

Kan dette være noe som passer for deg?  Hos oss blir du tatt godt imot og vi tror du vil trives godt. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Les mer om Stovner skole på vår hjemmeside: www.stovner.osloskolen.no

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
 • Samarbeide på team- og skolenivå.
 • Samarbeide med teamet om systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø.
 • Samarbeide med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.

Kvalifikasjoner:

 • Du har GLU 1-7 med 30 studiepoeng i norsk og matematikk.
 • Du har erfaring som lærer.
 • Du er en dyktig klasseleder.
 • Du arbeider systematisk med godt klassemiljø, har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet, og forstår sammenhengen mellom det og god læring.
 • Du har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.
 • Du har kompetanse i å vurdere læringsutbyttet, og endre opplæringen i henhold til dette.
 • Du bygger gode relasjoner med elever og foresatte.
 • Du har meget gode norskspråklige ferdigheter og er en god språkmodell.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med bruk av iPad i undervisning, men det er ikke noe krav.

Personlige egenskaper:

 • Du har høye ambisjoner på hver enkelt elevs vegne.
 • Du er analytisk og ambisiøs på egne vegne og arbeider målrettet.
 • Du kommuniserer godt og har evne til å etablere gode relasjoner til elevene.
 • Du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Du er en god lagspiller og ønsker å arbeide i team.
 • Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og godt arbeidsmiljø.
 • Flotte elever og engasjerte foresatte.
 • Eget veiledningsprogram og oppfølging av nytilsatte.
 • Ressurslærere i lesing og regning.
 • Tett lederoppfølging - individuelt og på teamnivå.
 • Læringsbrett (iPad) til bruk i undervisning.
 • Lønn i følge Oslo Kommunes lønnsregulativ.
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0982, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4601300
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 04.05.2022