Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Har du lyst på en meningsfull sommerjobb innen psykisk helse og rus i BUPA og ARA

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på nye utfordringer i sommer?

Hver sommer trenger vi mange flinke sykepleier, vernepleier, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og studenter innen helsefaglig utdanningsløp. For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering i ARA og BUPA til alle seksjoner ved sykehuset. Vi har i hovedsak 4 fagområder, akutt og spiseforstyrrelser, psykose og rus. De fast ansatte har ferie i puljer a 4 uker, vi søker deg som kan jobbe i 100% turnus i 1-eller flere puljer. Dersom du har spesielle ønsker til fagområde/seksjon, kan du skrive dette i søknaden.

Det må fremgå i søknaden når du kan arbeide. Vi starter med behandling av søknader før søknadsfristen går ut, så søk gjerne så raskt som mulig.
Vi har egen introduksjonsdag for sommervikarer for å sikre en grunnleggende opplæring og gi våre vikarer en god start. 

BUPA tilbyr utredning og behandler barn og unge (0-18 år) med psykiske problemer. Vi yter også hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp.

Akuttseksjonen er lokalisert i Drammen og mottar pasienter under 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmords trussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise. Vi legger stor vekt på fleksibilitet i tjenesten og på å finne gode behandlingsalternativer i samarbeid med ungdommens familie og nettverk.

Spiseforstyrrelse enheten er lokalisert i Bærum og mottar pasienter under 18 år den består av et intensivt poliklinisk team og en lukket døgnavdeling med fem plasser, det legges stor vekt på en helhetlig behandling der foreldre er en viktig samarbeidspartner

Utredningsseksjonen er lokalisert i Drammen og tar imot pasienter under 18 år. Den består av ambulant psykoseteam og en sengepost med 4 døgnplasser. Det er tett samarbeid og stor fleksibilitet mellom sengepost og ambulant team. Vi har et spesialansvar for ungdom med psykose og bipolar lidelse.Seksjonene er godkjent for tvunget psykisk helsevern. 

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighets-problematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. Avdelingen har ett tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige.

Seksjon avgiftning ligger i Bærum gir tilbud om avgiftning og kartlegging til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra somatisk avdeling og akuttpsykiatrisk avdeling.

Seksjon for behandling ligger på Konnerud i Drammen. De gir tilbud om frivillig behandling til voksne. I behandlingsperioden vil det være tett samarbeid mellom pasient, pårørende og kommunen, poliklinikk og øvrig spesialisthelsetjeneste. Det vil også være fokus på hva som skal skje med pasienten etter utskrivelse fra døgn. Pasienten og de ulike aktørene må samarbeide om nødvendig behandling, ettervern og hvor dette skal tilbys. Som en del av en helthetlig behandling vil pasienten inngå i pakkeforløp for TSB-pasienter (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).  

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av pasienter; en til en kontakt, observasjoner og støttesamtaler
 • Sykepleiere og vernepleier: administrasjon av medikamenter
 • Miljøterapeutiske tiltak i samråd med ansvarsvakt 
 • Bygge relasjoner til pasientene
 • Pårørendearbeid
 • Bidra til et trygt og forutsigbart miljø i seksjonen
 • Praktiske arbeidsoppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • Du vil få autorisasjon som sykepleier eller vernepleier senest vår 2022
 • Helsefagarbeidere
 • Studenter i helsefaglig utdanningsløp
 • Miljøterapeuter
 • Politistudenter og studenter ved KRUS
 • Aldersgrense 21 år
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt  
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid 
 • Politiattest må fremvises

Personlige egenskaper:

 • Du levere kvalitet, skaper trygghet og viser respekt for den enkelte pasient- som er forutsetninger for å kunne gi god pasientbehandling
 • Du er faglig engasjert, jobber selvstendig, er løsningsorientert og målrettet
 • Du har god struktur og samtidig evner å være fleksibel
 • Du holder deg rolig, objektivt og kontrollert i stressende situasjoner, og evner å forebygge konflikter og aggresjon
 • Du trives i et aktivt miljø
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du ønsker og evner å ta imot veiledning  
 • Du har godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø           

Vi tilbyr:

 • Sykepleier og vernepleier har mulighet for fast stilling
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst
 • Egen introduksjonsdag for sommervikarer og opplæring på seksjonen
 • Variert arbeidsdag
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst