Detaljer

 • Søknadsfrist
  13.08.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Fysioterapeut
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  828223

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fysioterapeut vikariat- 100% x 2

Halden kommune har 7,5 årsverk innen den kommunale fysioterapitjenesten, hvorav 1 årsverk er øremerket turnuskandidat, 2,5 årsverk barn og 4 årsverk voksne. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som i tillegg består av private fysioterapeuter, ergoterapitjenesten, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentralen, demenskoordinator og kreftkoordinator. Hele fysioterapitjenesten er samlokalisert i Halden Helsehus.

Fysioterapitjenesten har nå ledig 2 x 100 % vikariat fra august 2018 fram til sommeren 2019, med mulighet for forlengelse. Det ene vikariatet er fordelt med 50 % fysioterapeut på rehabiliteringsavdelingen (som også er en del av Enhet Helsehus), og 50 % i utetjenesten/institusjon for voksne/eldre.

Det andre vikariatet er som fysioterapeut inn i prosjektet «Styrking av ambulant rehabiliteringstilbud med fokus på hjemmerehabilitering og hverdagsmestring», som inngår som en del av hverdagsrehabiliteringsteamet (ergoterapeut, sykepleier, hjemmetrenere).

I begge stillingene er det et stort fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling, både med andre faggrupper, og med hjemmesykepleien, omsorgsboliger, korttidsavdelinger, m.fl.

Kvalifikasjoner og utdanning

- Offentlig godkjent fysioterapeut

- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel

- Erfaring fra rehabiliteringsfeltet er en fordel  

  Stillingens arbeidsområder/oppgaver

- Vurdering, behandling og trening av pasienter i hjemmet og på institusjon

- Hjelpemiddelformidling og vurdering av hjelpemiddelbehov

- Gruppevirksomhet i sal og/eller basseng

- Delta i tverrfaglig samarbeidsmøter og ansvarsgrupper

- Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner, p.t. journalsystemet Gerica

- Initiere og følge opp kvalitetsutvikling av tjenesten

- Veilede personell ved bl.a. institusjoner og boliger

- Initiere og delta i forebyggende tiltak

 Personlige egenskaper

- Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

- Løsningsorientert, fleksibel og engasjert

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- God muntlig og skriftlig framstilling

Generelle betingelser

- Det er pliktig medlemskap i kommunal pensjonskasse med 2 %

- Må inneha sertifikat klasse B, samt disponere bil. Individuell avtale vil bli inngått

- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting


Tiltredelse: August/september 2018

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune hjemmeside- www.halden.kommune.noLedige stillinger.

ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist: 13.august

Kontaktperson

Ann-Sofie Næss, avdelingsleder, mobil: 93244064, ann.sofie.naess@halden.kommune.no

Jens Fredrik Aas, fysioterapeut/faglig leder, mobil: 93210303, jens.fredrik.aas@halden.kommune.no

: