Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  29.07.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingsfunksjon:
  Fysioterapeut
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1918006
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Spørsmål rettes til

Angela Sodefjed
tlf: 77588190/ 98871436

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fysioterapeut, prosjektstilling, id 462

100 % stilling i prosjekt som fysioterapeut er ledig fra 27.11.2019 til 01.07.20.

Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i virksomheten for helsetjenester i Nordreisa kommune.

Fysikalsk avdeling, lokalisert på Sonjatun helsesenter, består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, koordinerende enhet og sekretær.

Stillingen er knyttet til prosjektet «Hverdagsrehabilitering».

Hverdagsrehabilitering er et tidsavgrenset og planlagt tilbud med klare mål og virkemidler. Tilbudet gis hjemmeboende eldre. I samarbeid med ergoterapeut og hjemmetjeneste gis nødvendig bistand til pasientens/brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt i samfunnet. I hverdagsrehabilitering er derfor et sentralt spørsmål: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt som du ønsker å mestre»? Tilrettelegging med tanke på daglige aktiviteter er derfor sentralt.

Strategien blir å drive oppsøkende virksomhet og tidlig oppsporing og intervensjon, som utgangspunkt for opptrening og hjelp til selvhjelp, ut fra den enkeltes ønsker og mål.

For mange kan det være en vanskelig barriere å komme i gang med rehabilitering og trening etter alvorlig sykdom eller funksjonstap. En viktig del av stillingen er derfor informasjon, veiledning, motivasjon og støtte.

Kvalifikasjoner:

 • bachelor i fysioterapi, norsk autorisasjon

 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

  Vi søker deg som

 • liker å jobbe med eldre

 • har evner til å arbeide både selvstendig og i team

 • har interesse for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid

 • synes det er spennende å jobbe tett på mennesker

 • er fleksibel og mestrer varierte arbeidsoppgaver

  Nordreisa kommune kan tilby:

 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter

 • variert arbeid med mange faglige utfordringer

 • fleksitidsordning

 • nyutdannet fysioterapeut starter med 8 års lønnsansiennitet

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

  Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, sehttp://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

  For mer informasjon kontakt:

  Leder for fysikalsk avdeling, Sonjatun, Angela Sodefjed, tlf: 77588190

  e-post:angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no/

  Søknadsfrist: 29. juli 2019. Søkere bes vise til id.nr. og oppgi referanser.
  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet er avgjørende.

  Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen.

  Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

  Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

  Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

  Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.