Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut 

Offentlig forvaltning

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi, geriatri og tidlig rehabilitering. Vi har inneliggende pasienter, oppfølging av noen pasienter poliklinisk, samt gruppebehandling i sal og basseng.

Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskrivelse. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og deltar i tverrfaglige møter og er med og tilrettelegger for forløp etter utskrivelse i samarbeid med kommunale aktører. Vi tilbyr også ambulant besøk ved behov.

Vi har nå ledig fast 60 % stilling som fysioterapeut i håndpoliklinikken. Det daglige arbeidet vil foregå i håndpoliklinikken. Det kan hende at stillingen vil inngå i avdelingens vaktordning med helgevakt hver 7. helg. Det lyses samtidig ut 40% fast stilling tilknyttet nevrologisk sengepost, og det vil være mulig å kombinere disse stillingene. Søker kan gi beskjed om begge stillingene er aktuelle. Referansenummer på den andre stillingen er: 4635556326

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid på sykehus
 • Søkere med erfaring fra behandling av håndskader foretrekkes
 • Kunnskap og erfaring med gruppetrening, veiledning og undervisning 
 • Erfaring med DIPS vil være en fordel
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk for skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som er fleksibel, effektiv, selvstendig og som arbeider målrettet.
 • Du må ha en positiv innstilling, og være interessert i fysioterapifaget og for individuell utvikling.
 • Det ønskes søkere med gode evner til tverrfaglig samarbeid.
 • Vi ser etter deg som har høyt engasjement for å jobbe i spesialisthelsetjenesten, og som har en bevissthet rundt fysioterapirollen i sykehus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt spesielt.

  Vi tilbyr:

  • En trivelig arbeidsplass med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • En variert arbeidsdag i et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø.
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytte
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.