Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut 

Offentlig forvaltning

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi og geriatri. Vi har inneliggende pasienter, oppfølging av noen pasienter poliklinisk, samt gruppebehandling i sal og basseng.

Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskrivelse. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og deltar i tverrfaglige møter og er med og tilrettelegger for forløp etter utskrivelse i samarbeid med kommunale aktører. Vi tilbyr også ambulant besøk ved behov.

Vi har nå ledig 100 % stilling som fysioterapeut. Stillingen inngår i avdelingens vaktordning som som for tiden har arbeid hver 7. helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen er knyttet til faggruppen medisin, og vil i hovedsak være knyttet til behandling av pasienter ved medisinske sengeposter.
 • Det må påregnes noe poliklinisk aktivitet, herunder behandling og trening individuelt og i grupper, samt pasientinformasjon.
 • Helgearbeid inngår i stillingen med arbeid hver 7. uke

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid på sykehus
 • Erfaring med lungefysioterapi og intensivpasienter vektlegges
 • Gjerne også erfaring med pasienter med infeksjon, kreft og medisinske problemstillinger
 • Erfaring med veiledning er en fordel
 • Kunnskap og erfaring med gruppetrening, veiledning og undervisning 
 • Erfaring med DIPS vil være en fordel
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk for skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse
 • Erfaring fra opptrening av pasienter i akuttfase prioriteres

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er fleksibel, selvstendig og som arbeider målrettet. Du må ha en positiv innstilling, og være interessert i fysioterapifaget og for individuell utvikling.

Det ønskes søkere med gode evner til tverrfaglig samarbeid. Vi ser etter deg som har høyt engasjement for å jobbe i spesialisthelsetjenesten, og som har en bevissthet rundt fysioterapirollen i sykehus.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi tilbyr:

  • En trivelig arbeidsplass med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • En variert arbeidsdag i et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.