• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919675
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fysioterapeut 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å delta i utviklingen av fremtidens rehabiliteringstilbud?
Bydel Alna og Grorud er i en samarbeidsprosess med tjenesteutvikling til innbyggerne. Det er opprettet et tverrfaglig, ambulerende rehabiliteringsteam som skal jobbe på tvers av bydelene i samarbeid med eksisterende tjenester. Formålet er å sikre likeverdige og mer forutsigbare tjenester for innbyggerne, mer helhetlige rehabiliteringsforløp og sømløse overganger mellom spesialisthelsetjeneste, helsehus og innbyggerens eget hjem. Ambulerende, tverrfaglig rehabiliteringsteam skal i en tidsavgrenset periode foreta en helhetlig kartlegging og oppfølging av innbyggerens ressurser og behov. Sammen med innbygger og pårørende iverksettes og koordineres løsninger som fremmer mestring og deltagelse i eget liv best mulig ut fra brukers forutsetninger. Dette innebærer veiledning av innbygger, pårørende og samarbeidspartnere, koordinering av tjenester og utstrakt kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og eksisterende tjenester. Aktuelle oppgaver vil være opptrening/ rehabilitering med bruker der bruker oppholder seg samt praktisk tilrettelegging i hjemmet. Teamet vil ha en høy grad av fleksibilitet og skal bevege seg på tvers av bydelene. Fokus vil være der bruker er. Ambulerende rehabiliteringsteam skal bestå av sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.   

Arbeidsoppgaver:

Bidra til utvikling og faglig utforming av ambulerende team
Samarbeide med bruker om et forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud
Høy grad av kommunikasjon med bruker og pårørende
Planlegge og gjennomføre funksjonsvurderinger, tverrfaglige kartlegginger samt iverksetting av tiltak i forhold til brukers dagligliv, bolig, arbeid og nærmiljø
Gjennomføre, dokumentere og kontinuerlig evaluere målrettede tiltak innen rehabilitering hos bruker
Direkte samarbeid med bruker i situasjoner rundt overganger fra spesialisthelsetjeneste, helsehus og hjemmet
Iverksette fysioterapitiltak i henhold til gitte mål, prosedyrer og kvalitetskrav for virksomheten, inkludert gruppetrening
Bistå bruker i søknad om kompenserende hjelpemidler
Koordinatoransvar for bruker tjenester samt utarbeidelse av individuell rehabiliteringsplan
Utstrakt samarbeid med kolleger i spesialisthelsetjeneste, helsehus og bydel samt bidra til kompetanseoverføring mellom de ulike instansene 
Gi veiledning, opplæring og informasjon til bruker, pårørende, studenter, medarbeidere og samarbeidspartnere
Benytte teknologi som arbeidsverktøy 
 

Kvalifikasjoner:

Fysioterapeut med norsk autorisasjon

Krav om norskferdigheter tilsvarende nivå B2 både skriftlig og muntlig

Førerkort klasse B

Må beherske lover, regler, retningslinjer rundskriv og fellesskriv som er relevante

Kunne bruke elektroniske journalsystem og generelt data som arbeidsverktøy

Ønskelig med: 

Erfaring innen rehabilitering

Kunnskap om Oslo kommune
Erfaring fra arbeid i bydel/kommune og/eller spesialisthelsetjenesten 

Erfaring med å jobbe i brukers hjem

Kjennskap til Gerica

Ønskelig med erfaring innen bruk av motiverende intervju som samtaleteknikk
Ønskelig med erfaring innen ett eller flere av følgende felt: erfaring innen nevrologi, multitraume, ortopedi. 

Personlige egenskaper:

Være en god kollega og bidra til et godt arbeidsmiljø
Evne til å samarbeide og jobbe tverrfaglig

Høy grad av fleksibilitet og omstillingsevne i løpet av en arbeidsdag

Gode kommunikasjonsevner

Ha evnen til å motivere andre

Strukturert og med god arbeidskapasitet
Løsningsorientert og fleksibel
Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 

En spennende stilling hvor du er delaktig i utforming av egen arbeidshverdag og utvikling av morgendagens rehabiliteringstjenester
Et tverrfaglig arbeidsmiljø med stort engasjement for rehabilitering
Spennende og utfordrende fagmiljø i utvikling
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode lønns- og pensjonsordninger
Lønnstrinn 40
36 t/uken, dagtid  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919675
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune