Detaljer

 • Søknadsfrist
  31.07.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  835056

Spørsmål rettes til

 • Angela Sodefjed
 • Telefon: 77588190/ 98871436

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ergoterapeut, 50% prosjektstilling id 361

Ergoterapeut, 50% prosjektstilling id 361

50 % prosjektstilling som ergoterapeut er ledig i 1 år fra og med 01.09.18. Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i virksomheten for helsetjenester i Nordreisa kommune. Fysikalsk avdeling består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, koordinerende enhet og sekretær.

Stillingen er knyttet til prosjektet «Hjemmebesøk og boligkartlegging hos personer ved fylte 75 år».

Stillingen innebærer forebyggende hjemmebesøk til alle som fyller 75 i 2018. Dette skjer gjennom en uoppfordret og oppsøkende individuell veiledningstjeneste. Tilbudet kan gå til brukere som allerede er registrert med en tjeneste og til de som ennå ikke er brukere av en helsetjeneste, for å gi et tilbud før oppstått kontakt med helsevesenet.

Ergoterapeuten vil kartlegge brukerne og deres bolig for å kunne forebygge sykdom eller skade. På hjemmebesøkene vil det informeres om hvordan trygge sin egen hverdag i og utenfor hjemmet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Erfaring fra hjelpemiddelformidling og boligtilrettelegging foretrekkes
 • Kjennskap til gjeldende regelverk og prosedyrer for hjelpemiddelsøking er en fordel.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Vi søker deg som

 • har evner til å arbeide selvstendig
 • har evne til samarbeid i team
 • er opptatt av utvikling
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har interesse for hjelpemiddelarbeid og tilrettelegging av omgivelser i et livsløpsperspektiv
 • har gode kommunikasjonsevner mot brukere, pårørende og samarbeidende personell
 • har gode veiledningsevner
 • har evne til helhetlig tenking ift brukernes behov og måloppnåelse

 

 

Nordreisa kommune kan tilby:

 • lønn etter tariff og start på 8 års ansiennitet
 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • variert arbeid med mange faglige utfordringer
 • fleksitidsordning
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • flyttegodtgjøring etter reglement
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

 

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se

http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

 

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

 

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen.

 

Søker må ha førerkort klasse B.

  

Søknadsfrist: 31.07.18.  Søkere bes oppgi id.nr og referanse

  

Kontaktinformasjon: Leder for Fysikalsk Avdeling, Angela Sodefjed, tlf.: 77588190/ 98871436

Epost: angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

 

 Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.