Detaljer

 • Søknadsfrist
  16.07.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Fysioterapeut
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Offentlig godkjent utdanning
 • Arbeidserfaring:
  Søker med erfaring innen denne type virksomhet foretrekkes
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  822712

Spørsmål rettes til

 • Angela Sodefjed
 • Telefon: 77588190/ 98871436

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fysioterapeut, 100% fast, id 353

Fysioterapeut, id 353

Fast 100 % stilling som fysioterapeut er ledig fra og med 01.10.18. Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i Nordreisa kommune og innebærer dagarbeid i områdegeriatrisk team.

Område geriatrisk tjeneste (OGT) er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering, underlagt medisinsk klinikk i UNN HF. Avdelingen har 6 døgnplasser og driver tverrfaglig rehabilitering innen flere fagområder. Virksomheten er også utadrettet mot kommuner.

Tjenesten jobber også med å videreutvikle ambulant virksomhet og poliklinisk tilbud innen geriatri. Tjenesten er lokalisert ved DMS Nord-Troms som bl.a. omfatter fødestue, sykestue og dialyse.

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent utdanning

   

  Vi søker deg som

 • har evne til samarbeid i team

 • kan jobbe selvstendig

 • er opptatt av utvikling

   

  Søker med erfaring innen denne type virksomhet foretrekkes

 

Nordreisa kommune kan tilby:

 • variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

 • flyttegodtgjøring etter reglement 

 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

   

  Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

   

  Kontaktinformasjon: Leder for fysikalsk avdeling, Angela Sodefjed, tlf.: 77588190/ 98871436

  Epost: angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

  Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen.

  Den som tilsettes må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

   

  Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

  Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

  Søknadsfrist: 16.07.18.  Søkere bes oppgi id.nr og referanse

   

  Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

   

  Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

  Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

   

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

   

  Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.