Detaljer

 • Søknadsfrist
  15.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Frisklivskoordinator
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  614545

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Frisklivskoordinator 50% fast stilling

Frisklivskoordinatoren skal gjennom drift og koordinering av frisklivssentralen og tilbudene der, bidra til det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Halden kommune, primært på individnivå.

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenesten og avdeling for aktivitet og mestring.

Avdeling for aktivitet og mestring består av ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste (inkl. private fysioterapeuter med driftstilskudd), syn/hørselskontakt, demenskoordinator, kreftkoordinator, frisklivssentral, hverdagsrehabiliteringsteam, samt kommunens hjelpemiddellager.

Halden kommune fikk i 2015-2017 prosjektmidler fra Fylkesmannen i Østfold for å starte opp frisklivssentral. Prosjekttiden er nå over, og fra 2018 går frisklivssentralen over i ordinær drift. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud og skal gi et tilbud om livsstilsendring og endring av helseatferd. Frisklivskoordinator skal drifte og videreutvikle frisklivssentralens tilbud.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Ansvar for daglig drift av Frisklivssentralen

-Profilering av Frisklivssentralen

-Samarbeid med primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, arbeidsgivere,

- NAV og andre aktuelle parter

-Rekruttering av deltakere til Frisklivssentralen

-Gruppetrening

-Gruppeundervisning

-Oppstarts-, evaluerings- og avslutningssamtaler med deltakerne

-Annen individuell oppfølgning

-Samarbeide med private og frivillige aktører

-Dokumentasjon i fagprogrammet Gerica

 Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

-Norsk autorisasjon som fysioterapeut, ergoterapeut eller annen relevant

-høyskoleutdanning

-Relevant videreutdanning vektlegges

-Erfaring fra frisklivsarbeid vektlegges

-God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

-Evne til å arbeide selvstendig, strukturert med god gjennomføringsevne

-Engasjert, initiativrik og med stor arbeidskapasitet

-Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel

-Interesse for innovasjon og nytenkning

-Personlig egnethet vil bli vektlagt

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Tilsetting etter gjeldende lover og regler. Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-Ledige stillinger. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Mona Renate Henriksen, Fung.Frisklivskoordinator, mobil: 93244080, mona.renate.henriksen@halden.kommune.no

Ann-Sofie Næss, Avdelingsleder, mobil: 93244064, ann.sofie.naess@halden.kommune.no


: