Detaljer


Forvalter med tjenesteansvar – forskningsstøtte

Vil du være med på å sikre at forskerne i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger som understøtter den omfattende forskningen i regionen? Da søker vi deg som forvalter med tjenesteansvar til seksjonen Forskningsstøtte.

Seksjonen Forskningsstøtte leverer i dag forvaltning av applikasjoner for understøttelse av forskning og nasjonale kvalitetsregistre driftet av Helse Sør-Øst. Vi samarbeider også med programmet Regional IKT for forskning (RIF) der formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen en forbedret IKT-støtte gjennom verktøy og infrastrukturtjenester og tilrettelegge for en fungerende IKT-forvaltningsorganisasjon.

Det forventes at tjenestene som understøtter forskningen vil øke i omfang og kompleksitet. Vi søker nå en forvalter med erfaring fra IKT løsninger, forvaltning og/eller applikasjonsdrift, som vil bidra til å bygge god forvaltning i en bransje i sterk utvikling og vekst. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for forvaltning av applikasjoner knyttet til forskningsrelaterte støttesystemer i Helse Sør-Øst
 • Ansvar for testing, oppgradering, feilsøking og feilretting
 • Endringshåndtering
 • Bidra til samarbeid på tvers av enheter og prosjekter i Sykehuspartner
 • Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon og rutiner
 • Ha faglig dialog i forhold til tjenestekvalitet og funksjonalitet med kundene, og sørge for at avtalt tjenestekvalitet blir ivaretatt
 • Følge opp leverandører som er nødvendige for den løpende leveransen og forbedring av tjenesten
 • Bidra i tilbudsarbeid i forbindelse med forespørsler fra helseforetak om endring av eksisterende tjenester eller etablering av nye tjenester
 • Delta som ressursperson i prosjekter
 • Bidra med utarbeidelse og vedlikehold av seksjonens prosesser og rutiner
 • Bidra med å skape positivt tenking og positivt arbeidsmiljø i seksjonen
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra drift/utvikling eller forvaltning av IKT løsninger
 • Erfaring fra kundeserviceorganisasjoner, ha forståelse for kundens behov
 • Relevant høyere utdanning innen IKT
 • Gode IT kunnskaper og kompetanse på Microsoft teknologi
 • Erfaring med koordineringsarbeid og oppfølging av fagpersoner
 • Kjennskap til applikasjonsforvaltning
 • Team- og samhandlingskompetanse
 • Kjennskap til ITIL prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Forvaltningserfaring med IKT-løsninger knyttet til forskning i helse, er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner på både operasjonelt og strategisk nivå – internt og mot helseforetakene
 • Evne til å jobbe i team der det søkes å få til synergier når ulike fagkompetanser jobber sammen
 • Evne til å jobbe selvstendig og se oppgaver
 • Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Nyansattkurs og gode muligheter for å delta i strukturerte opplæringsløp
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.