Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningssykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Vi har ledig en fast stilling som studiesykepleier ved Akuttklinikken. Arbeidet vil bestå av oppgaver knyttet til kliniske studier og kan innbefatte arbeidsoppgaver i alle faser av prosjektene fra planlegging, gjennomføring og analyse samt publisering.
 

Arbeidsoppgaver:

I planleggingen kan det være behov for hjelp til å vurdere gjennomførbarhet og ressursbehov. Datainnsamling; kontakt med friske frivillige forsøkspersoner, pasienter eller pårørende, informasjon, samtykke, innhente opplysninger fra deltakere, registrere i registreringsskjemaer, laboratoriearbeid, kliniske undersøkelser, medikamentadministrasjon, herunder intravenøse injeksjoner og infusjoner, monitorering av kliniske variabler som BT, puls, og lignende, og bidra til at krav til Good Clinical Practice (GCP) overholdes. Datahåndtering, veiledning av forskere og undervisning i forskningsmetodikk. Sudiesykepleier kan også delta i analyse og publisering etter avtale med prosjektleder.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialsykepleier med Mastergrad
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Relevant klinisk og vitenskapelig bakgrunn er en fordel
 • Formell kompetanse så som GCP-kurs o.l. er ønskelig, men ingen forutsetning og vil kunne tilbys som en del av intern opplæring.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide, jobbe selvstendig, planlegge og gjennomføre oppgaver og å være fleksibel
 • Kontaktinformasjon for to referanser 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Norges største forskningsmiljø innen Akuttklinikkens fagområder