Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forsker/Molekylærbiolog

Offentlig forvaltning

Seksjon for klinisk molekylærbiology søker en erfaren molekylærbiolog til å arbeide i enhet for presisjonsmedisin med presisionsdiagnostikk i utprøvende kreftbehandling. Enhet for presisjonsmedisin, Medisinsk Divisjon, Akershus universitetssykehus, er en del av Seksjon for klinisk molekylærbiologi, et felles forskningslaboratorium for Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Avdelingens mål er å integrere grunnleggende forskning og klinisk/translasjonsforskning av høy kvalitet til nytte for pasienter og pasientbehandling. Et hovedfokus for laboratoriet i de siste årene har vært å etablere nestegenerasjonssekvenseringsteknologi med tanke på å kunne tilby utvide molekylær profilering, primært, men ikke utelukkende, av kreftsvulster.

Vi har nå ledig to deltidsengasjement med oppstart snarest mulig. Stillingen tilbys som to års engasjement med mulighet for fast ansettelse.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Molekylærbiologen som ansettes vil hovedsaklig jobbe med utvidet molekylær diagnostikk for persontilpasset kreftbehandling og inklusjon i kliniske studiar.
Primæroppgavene vil være:

 • Tolkning av somatisk varianter med hensyn på funksjonell konsekvens.
 • Sammenstilling av ulike molekylærpatologiske funn (varianter, mutasjonssignaturer, epigenetiske endringer, genutrykksendringer) for å avdekke mulig behandlingskonsekvens.
 • Utarbeide molekylære svarrapporter med tanke på å løfte frem funn som kan ha behandlingskonsekvens.
 • Delta i nasjonale molekylære tumorboards.
 • Bidra til utsvar av prøveresultat.
 • Bidra til nasjonalt samarbeid innen utprøvende NGS analyser innen kreftdiagnostikk.

Kvalifikasjoner:

 • Inngående kjennskap til molekylærbiologi (MSc eller PhD innen molekylær- eller cellebiologi) og kreftcellers biologi.
 • Inngående kjennskap til og forskningserfaring innen biologiske prosesser relevant for kreftbehandling (slik som DNA reparasjon eller genomisk ustabilitet) er et krav.
 • Erfaring innen «persontilpasset medisin» eller genomikkdrevene kreft studier på postdoktornivå anses som en fordel.
 • Laboratoriediagnostisk erfaring er en fordel.
 • God formuleringsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Kandidaten må være kvalitetsbevisst, ryddig, nøyaktig, ansvarsfull, og fleksibel ved omprioriteringer av oppgaver. Må tåle å jobbe under tidspress. Må like å jobbe selvstendig så vel som ha evne til samarbeid internt og eksternt. Må ha interesse av tverrdisiplinært samarbeid og ha evne til å formidle kompleks informasjon. 

Vi tilbyr:

 • Et godt, stimulerende og dynamisk miljø med mulighet for faglig utvikling
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag