Forretningscontroller

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

 

Ønsker du å utfordre deg selv på økonomistyring igjennom mer ansvar, og samtidig dra nytte av tett oppfølging i et seriøst og erfaren fagmiljø? 

 

På oppdrag fra en ekstern arbeidsgiver leter vi nå etter en forretningscontroller som ønsker en fast 100% stilling i Tromsø by. Oppdragsgiver er opptatt av å vedvare en kultur hvor de ansatte spiller på hverandres styrker og skaper verdi igjennom felles visjoner. Dermed vil en ny forretningscontroller jobbe tett på drift. 

 

Din hverdag som controller vil være svært variert, blant annet vil du stå sentralt i selskapets arbeid med å utvikle egne avdelinger. I tillegg til det faglige arbeidet vil du ha en ledende rolle ovenfor avdelingene du rapporterer på, og ha en plass i selskapets ledergruppe.

 

 

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet gå ut på: 

  • Månedlig rapportering av resultater for dine faste underordnede avdelinger 
  • Budsjettering, prognosearbeid og prosjektledelse
  • Du vil også få ansvar for å evaluere hvordan resultat kan forbedres, blant annet ved bruk av kalkyler og analyser

 

 

Som controller har du følgende kompetanse og personlige egenskaper:

  • Du har erfaring fra tidligere arbeid som controller og er kjent med økonomistyring, analysearbeid og budsjettering
  • Du har høyere økonomisk utdanning, gjerne på mastergradsnivå
  • Du har gode digitale ferdigheter og er kjent med systemer som Excel 
  • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og mellommenneskelige ferdigheter
  • Du er selvstendig og strukturert i form av at du håndtere flere ulike arbeidsoppgaver på en gang
  • Det er også en stor fordel om du har ledererfaring 

 

 

Vi kontakter relevante kandidater fortløpende. Ved interesse vil vi derfor oppfordre vi deg til å søke snarest. 


For spørsmål eller mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Sol Ness, på telefon 915 75 668 eller e-post sol@fremobeammning.no 

Frank Wikran, på telefon 900 61 353

 

 

Dersom øsnkelig vil din henvendelse kunne behandles konfidensielt,også ovenfor oppdragsgiver.