Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forløpskoordinator

Offentlig forvaltning

Avdeling for gastro- og barnekirurgi (AGK) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er landets største spesialavdeling innen gastroenterologisk kirurgi med drift på fire lokasjoner i Oslo Universitetssykehus. Avdelingen er organisert i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT).

Seksjon for pasientlogistikk har 18,7 årsverk fordelt på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Ansvarsområdene er henvisningsvurderinger, timeoppsett og forløpskoordinering for benigne tilstander og pakkeforløp kreft. Vi mottar opptil 12 000 henvisninger årlig. Seksjonen betjener fagområdene Gastrokirurgi, Plastikk, Urologi, og Sarkom. 

Vi utlyser nå en fast 50 % stilling som forløpskoordinator på lokalisasjon Radiumhospitalet med oppstart snarest.

På Radiumhospitalet har vi ansvar for å følge opp fagområdene: Onkologisk bekkenkirurgi med lokalavansert rectumcancer, CRS-HIPEC-, urologi, plastikkirurgi og sarcom behandling. Kjernen i arbeidet er å planlegge undersøkelser og behandling til våre pasienter som en forberedelse til innleggelse for kirurgisk behandling.  Arbeidet utføres  i ett tverrfaglig samarbeid. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Videreutdanning i kreftkirurgi er en fordel.
 • Evne til å arbeide systematisk, selvstendig og tverrfaglig.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for behandlingsforløp kreft.
 • Løsningsorientert.
 • Evne til å samarbeide i team.
 • Må trives i et aktivt arbeidsmiljø.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Høy grad av serviceinnstilling.
 • Generelt gode IKT kunnskaper, gjerne kompetanse innenfor de pasientadministrative systemer som benyttes ved Oslo universitetssykehus HF.
 • Relevant sykehuserfaring, gjerne fra kirurgisk avdeling. 

Personlige egenskaper:

 • Stillingsinnehaver bør ha dokumenterte gode samarbeidsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Være fleksibel.
 • Ha gode kommunikasjonsevner med kolleger og pasienter.
 • Ha gode evner til å administrere eget arbeid (prioritere arbeidsoppgaver).

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff.
 • Full opplæring og kompetanseplan.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.