Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forhandlingssjef

Ønsker du å bli en del av Innlandets største HR miljø?

Da vår erfarne forhandlingssjef går over i en annen rolle i Sykehuset Innlandet søker vi nå hans etterfølger.

Vi søker etter en forhandlingssjef som vil være pådriver i utviklingen og forvaltningen av foretakets lønns- og arbeidsgiverpolitikk. En sentral oppgave i stillingen er å planlegge og gjennomføre lokale lønnsforhandlinger og særavtaler i foretaket. Oppgavene innebærer tett samarbeid med helseforetakets ledere, tillitsvalgte og øvrige HR ansatte. Dette er en utfordring som krever erfaring og stort engasjement.

Stillingen er organisert i stabsområde HR hvor sykehusets strategiske og operative HR–funksjon, HMS-avdeling, bedriftshelsetjeneste og juridisk avdeling er organisert.

Arbeidssted er ved vårt administrasjons- og servicesenter i Brumunddal.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver
Planlegge og gjennomføre lønnsforhandlinger herunder lede forhandlingsutvalg.
Forhandle og revidere særavtaler om tillitsvalgtordninger i Sykehuset Innlandet.
Gjennomføre og eventuelt bistå i forhandlings-, drøftings- og informasjonsmøter.
Bistå og gi råd til foretaksledelsen, ledere og samarbeidspartnere i spørsmål vedrørende lov- og avtaleverk.
Videreutvikle og implementere Sykehuset Innlandet sin lønns- og arbeidsgiverpolitikk.
Gjennomføre kurs og opplæringsaktiviteter innenfor ansvarsområdet.
Saksbehandling innen fagområdet.

Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på bachelornivå, gjerne masternivå med fortrinnsvis jus og/ eller økonomi i fagkretsen.
God kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk.
Erfaring fra stillingens ansvarsområder.
Erfaring med forhandlinger og arbeid med partssamarbeid.


Personlige egenskaper
Strukturert og systematisk
God skriftlig og muntlig formuleringsevne
Evne til å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold
Evne til å håndtere en hektisk hverdag med høy arbeidsbelastning


Vi tilbyr
En utfordrende og spennende hverdag i en kompleks organisasjon i stor endring
Mulighet for å jobbe innenfor et omfattende HR-fagfelt
Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale