Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Foretaksadvokat

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert, samarbeids- og løsningsorientert person i en nyopprettet stilling som foretaksadvokat.

Stillingen er organisert i foretakssekretariatet, en stabsavdeling med 13 ansatte som rapporterer til viseadministrerende direktør. Avdelingen har ansvar for juridiske tjenester herunder foretaksintern advokatvirksomhet, personvern, informasjonssikkerhet og virksomhetsstyring.

Her vil du jobbe i et tverrfaglig, stimulerende og godt arbeidsmiljø, med faglig dyktige kolleger.

Stillingen vil også ha et tett faglig samarbeid med forsknings- og innovasjonsdivisjonen, avdeling for forskningsstøtte.

Avdelingen har foretaksintern advokatvirksomhet med ansvar og oppgaver som:

 • Ivaretakelse av foretakets interesser i forhandlingssituasjoner og tvistesaker
 • Yte juridiske tjenester på tvers i foretaket innen et bredt spekter av rettsområder. Eksempler på rettsområder er; foretaks- og selskapsrett, avtalerett, kontraktsrett, helserett, personvernrett, teknologirett, forvaltningsrett, erstatningsrett, strafferett, fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, immaterialrett og arbeidsrett primært knyttet til varslingssaker. Ansvaret er avgrenset mot arbeidsrettens områder som tilligger HR-divisjonen, men advokatene bistår her i eventuelle tvistesaker. 

Er du en person som oppnår kvalitetsmessige gode resultater, har et godt juridisk skjønn og har stor gjennomføringsevne kan du være rett person for stillingen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene for den nye stillingen vil i hovedsak ligge innenfor fagfeltene kontraktsrett, immaterial-, varemerke og patentrett, personvern- og teknologirett og helse- og helseforskningsrett herunder

 • Rådgivning i forsknings-, kvalitets-, utviklings-, forbedrings- og innovasjonsprosjekter 
 • Bistå med utforming og kvalitetssikring av kontrakter i slike prosjekter og innovasjonsløp, blant annet forskningskontrakter, databehandleravtaler, samarbeidsavtaler og konsortieavtaler
 • Juridisk rådgivning
  • innen innovasjonsløp
  • i digitaliseringprosesser
  • innen sikkerhets- og personvernproblematikk; bruk og overføring av opplysninger og databehandleravtale
  • IKT-kontrakter
  • ved implementering av IKT-systemer
  • til systemeiere av IKT-systemer og Medisinsk Teknisk Utstyr
 • Bistå med utforming og kvalitetssikring av andre kontrakter og databehandleravtaler
 
Stillingen innebærer samarbeid med andre fagområder internt, eksterne partnere, motparter, interessenter og myndigheter

Bidra til at regelverk innen aktuelle rettsområder blir fulgt og at Ahus sine interesser blir ivaretatt på en god måte
Du vil utarbeide retningslinjer, prosedyrer og veiledere samt gjennomføre holdningsskapende arbeid og opplæring i virksomheten til organisasjonens ledere, forskere og medarbeidere
Arbeide med relevante høringsuttalelser
Du vil være prinsipal for advokatfullmektig(er)
Bidra til kompetanseutvikling blant jurister i egen avdeling og andre avdelinger i foretaket innen kontraktsrett, immaterial-, varemerke og patentrett, personvern- og teknologirett samt andre rettsområder etter behov
Andre oppgaver etter avdelingens og foretakets behov

 

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Advokatbevilling
 • God kompetanse innen kontraktsrett 
 • Kompetanse innen eller særskilt interesse for personvern- og teknologirett, immaterial-, varemerke- og patentrett vil være særlig relevant
 • Stillingen krever gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Tar initiativ og ansvar for egne handlinger og har stor gjennomføringsevne
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte både skriftlig og muntlig
 • Samarbeider godt med ulike faggrupper på tvers og i de ulike nivåene i organisasjonen
 • Løsningsorientert og strukturert
 • Evne og vilje til å sette seg inn i nye rettsområder og problemstillinger ved behov
 • Evne til å takle press og jobbe godt i en hektisk hverdag
 • Gode pedagogiske evner
 • Gjennomslagskraft
 • Trives med selvstendig arbeid men også en lagspiller til vår delingskultur
 • Ønske om læring og egenutvikling

Vi tilbyr:

 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • En krevende og spennende jobb i en virksomhet med stor offentlig interesse
 • Et tverrfaglig, stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte, som hytteutleie, teater- og kinobiletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag