Detaljer

 • Søknadsfrist
  26.02.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Ferievikar
 • Stillingstype:
  Ferievikariater
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  Nordreisa kommune
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  386253

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ferievikariater, helse og omsorg, 2018 - ID 296

Ferievikarer 2018, id 296

 

Nordreisa kommune har behov for ferievikarer i tidsrommet ca 20. juni – 20. august i følgende stillinger:

 

Sykepleiere, vernepleiere, jordmødre, omsorgs-/helsefagarbeidere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, helsesekretær, sykepleier/bio.ingeniør (lab./legekontor), kokk og kjøkkenassistenter

 

 • Søkere må oppgi ønsket arbeidssted (sykehjem, hjemmetjenesten, tjenester for fysisk/psykisk utviklingshemmede, sykestua, kjøkken). 
 • For nærmere opplysninger: Henvendelse til nevnte kontaktpersoner, se under.
 • Søkere til stillingene i helse- og omsorg må være fylt 18 år. 
 • 3. års syke-/vernepleierstudenter oppfordres til å søke syke-/vernepleiestillinger
 • Interesserte med annen relevant utdanning oppfordres til å søke.

 

 • Hjemmetjenesten: Virksomhetsleder Turid K. Davidsen, 7758 8135, eller sekretær Marit Evensen, 77 58 8130
 • Guleng bo- og avlastning: Sektorleder Kirsti Blomli, tlf. 482 96 222
 • Høgegga omsorgsboliger: Virksomhetsleder Britt Bendiksen, tlf. 7758 8221/47483255
 • Sonjatun sykehjem: Virksomhetsleder Guro Boltås, 7758 8165
 • Sonjatun bo- og kultursenter: Virksomhetsleder Anita Jensen, 7758 8160/417 06 113
 • Sonjatun omsorgssenter: Virksomhetsleder Anita Jensen, 7758 8155/417 06 113
 • Rus og psykiskhelsetjenesten/Fosseng: Virksomhetsleder Elin Vangen, tlf. 7758 8243/400 34 132
 • Kjøkken: Kjøkkensjef Kirsten Pedersen, tlf. 7758 8148
 • Legekontor/legevakt: Fagleder Wenche Lise Johansen, tlf. 7758 8104
 • Sykestue: Leder Aina K. Hagen, tlf. 7758 8129
 • Fødestue: Avd.jordmor Hanne Fjellstad, tlf. 7758 8126

De som tilsettes må forevise gyldig politiattest før oppstart.

 

 • Søkere må oppgi id.nr og ønsket tidsrom/arbeidssted.
 • De som får tilbud om jobb vil bli kontaktet fortløpende. De som ikke hørt noe innen 1.mai, kan ikke regne med å få tilbud.
 • Søknadsfrist: 26. februar 2018.
 • Tilsetting ved hjemmebasert omsorg forutsetter førerkort kl B

·        Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Eventuelt sendes søknad m/ CV pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller til Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen.

 • Ved tilsetting vil bekreftede kopier av vitnemål\attester, eventuelt oppdatert tjenestebevis, etterspørres.
 • Krav om dokumentasjon/tjenestebevis/politiattest gjelder som hovedregel ikke fast ansatte i deltidsstilling og vikarer.  
 • Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.