Detaljer

 • Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  02.06.2019
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  10
 • karriere-kode:
  1755058
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ferievikarer omsorg

VI TRENGER FERIEVIKARER PÅ FØLGENDE ENHETER:

- Enhet for Hjemmetjeneste
Tilbyr tjeneste til eldre og funksjonshemmede og består av lag, 1, 2 og 3. samt Sjøgata.
Ta kontakt med Avdelingsleder Eirin Edvardsen for nærmere informasjon.
eirin.edvardsen@sortland.kommune.no – Mobil 952 64 360, arbeid 76 10 85 40.

- Enhet for Institusjon
Består av fem avdelinger med hhv. vanlig pleie, skjerming, demenspleie og korttidsopphold.
Ta kontakt med Avdelingsleder Siv Pareli for nærmere informasjon.
sip@sortland.kommune.no –Mobil 402 39 215

- Enhet for Miljøtjeneste
Består av 9 avdelinger og tilbyr miljøarbeid til personer i alle aldre.
Ta kontakt med Rådgiver Hege Løken for nærmere informasjon.
hege.lokken@sortland.kommune.no – Mobil 952 64 333, arbeid 76 10 90 00

Arbeidsoppgaver
Stillingene innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid
Dokumentasjon
Avdelingene har turnusordninger

Kvalifikasjoner
Sykepleiere, vernepleiere, andre med 3. årig helse og sosialfaglig utdanning, miljøarbeidere, fagarbeidere. Studenter og assistenter.
Søkere til hjemmetjenesten og store deler av miljøtjenesten må ha førerkort klasse B.
Søkere med autorisasjon som helsefagarbeider eller lignende vil bli foretrukket, men personer med lang praksis kombinert med annen utdanning kan tilsettes i stillingen.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Det er ikke mulig for oss å sette opp friperioder etter at turnus er satt opp. Vi håper derfor du tenker igjennom dine ønsker før du søker og at du ønsker å jobbe minimum 4 uker i perioden 24.6 -18.8.2019.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Søkere må beherske norsk språk og gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig, og være fylt 18 år.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder, før oppstart i stillingen.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Søknadsfrist 2. juni 2019.

Velkommen som søker!