Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  28.02.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1181016
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Spørsmål rettes til

Ellinor Evensen
Sak- og arkivleder
tlf: 77588011

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ferievikarer 2019, id 400

Nordreisa kommune har behov for ferievikarer i tidsrommet ca 20. juni – 20. august i følgende stillinger:

 

Sykepleiere, vernepleiere, jordmødre, omsorgs-/helsefagarbeidere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, helsesekretær, sykepleier/bio.ingeniør (lab./legekontor), kokk og kjøkkenassistenter

 

 • Søkere må oppgi ønsket arbeidssted (sykehjem, hjemmetjenesten, boligene, sykestua, kjøkken, henhold osv).  For nærmere opplysninger: Henvendelse til nevnte kontaktpersoner, se under.
 • Søkere til stillingene i helse- og omsorg må være fylt 18 år. 
 • 3. års syke-/vernepleierstudenter oppfordres til å søke syke-/vernepleiestillinger.

 

Hjemmetjenesten: Virksomhetsleder Merete Karlsen 77 58 8135, sekretær Marit Evensen, 77 58 8130

Guleng bo- og avlastning: Avdelingsleder Kjell Arne Olsen, 77 58 8151

Guleng 3: Virksomhetsleder Britt Bendiksen, 77 58 8173

Høgegga omsorgsboliger: Avdelingsleder Haldis A. Olsen, 77 58 8221

Sonjatun sykehjem: Avdelingsleder Margit G. Marvik, 77 58 8165

Sonjatun bo- og kultursenter: Avdelingsleder Hilde Isaksen, 77 58 8160

Sonjatun omsorgssenter: Avdelingsleder Anita Jensen, 77 58 8155

Fosseng: Virksomhetsleder Mette Johansen-Vik, 48984728

Kjøkken: Kjøkkensjef Kirsten Pedersen, 77 58 8148

Legekontor/legevakt: Fagleder Wenche Lise Johansen, 77 58 8104

Sykestue: Kirsten Pedersen, 77 58 8125

Fødestue: Avd.jordmor Hanne Fjellstad, 77 58 8126

 

Ved en eventuell tilsetting vil det bli krav om fremlegg av politiattest i visse type stillinger jf. Ot.prp. nr 86 (2005-2006) og Lov om helsepersonell.

 

 • Søkere må oppgi id.nr og ønsket tidsrom/arbeidssted.
 • De som får tilbud om jobb vil bli kontaktet fortløpende. Har du ikke hørt noe innen 1.mai, kan du ikke regne med at du får tilbud.
 • Søknadsfrist: 28.2.2019

·        Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Eventuelt sendes søknad m/ CV pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller til Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen.

 • Fast ansatte i deltidsstilling og faste vikariater leverer søknad uten vedlegg, andre søkere må levere godkjente kopier av vitnemål og attester.
 • Ved tilsetting vil bekreftede kopier av vitnemål\attester, eventuelt oppdatert tjenestebevis, etterspørres.
 • Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.