Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2023 - Helsefagarbeider/  sykepleierstudenter (1. og 2. år)

Offentlig forvaltning

Nå har du mulighet til å oppleve Sørlandet i sommer. Somatikk Arendal, ved Sørlandet sykehus har behov for sommervikarer. 

Vi søker i hovedsak etter helsefagarbeidere, pleiere og sykepleierstudenter. Se egne annonser for sykepleier/ sykepleiestudenter 3 år/spesialutdannte sykepleier og medisinstudenter (1. - 4. år). 

Behovet for vikarer i sommerukene er stort, særlig i perioden fra uke 25 til 33. Du får god opplæring av erfarne og dyktige kolleger. 

Vi lyser ut sommerjobb for:

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Barnepleier
 • Sykepleierstudenter (1. - 2. år)

Avdelinger og fagområder:

 • Kirurgisk sengepost og poliklinikk
 • Medisinsk sengepost og poliklinikk
 • Lettpost
 • Føde/Barsel
 • Operasjon/Anestesi/Intensiv
 • Akuttmottak
 • Barne- og ungdomsavdelingen
 • Øye poliklinikk og operasjon
 • Dialysen

De utlyste stillingene omfatter en rekke avdelinger og fagområder. Vennligst spesifiser dine ønsker i søknaden for prioritert fagområde og avdeling. Synliggjør også hvilken stillingstittel du søker på, og hva du eventuelt har av relevant erfaring eller autorisasjon. 

Arendal er en nydelig sommerby, med myldrende byliv og konserter. Bruk en fridag på cafe eller tilbringe en varm sommerdag på stranden. I Arendal finner du en herlig blanding av sørlandsk skjærgård med mulighet for båtturer og strandliv, og marinaen Pollen som byr på både shopping og gode matopplevelser. Vi ser frem til å treffe flinke og engasjerte sommervikarer som vil bidra til det viktige arbeidet vi gjør. 

Velkommen til å søke sommerjobb hos oss! 

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandets sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Stell/pleie av innlagte pasienter
 • Ulike prosedyrer delegert av sykepleier
 • Viderebringe observasjoner hos pasient til sykepleier
 • Dokumentasjon
 • Kommunikasjon med kommune

Kvalifikasjoner:

 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet
 • Interesse for fagfeltene
 • Autorisert hjelpepleier eller autorisasjon/fagbrev som helsefagarbeider (for relevante stillinger) 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Pålitelig
 • Trives med et høyt arbeidstempo
 • Fleksibel 
 • Blid og positiv
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med mange gode kollegaer
 • Strukturert opplæring
 • Et innovativt sykehus med mulighet for personlig utvikling Høyt faglig fokus 
 • Sykepleiestudenter ferdig med 2 år av sin utdanning senest våren/sommeren 2023 som inngår avtale om å jobbe minimum 6 uker i 80-100% stilling i døgnenhet, vil kunne få utbetalt et rekrutteringstillegg p.t. på kr 7 000,- som en engangssum etter ferieperiodens slutt.
 • Sykepleierstudenter i 2. og 3. studieår, som inngår avtale om ferievikariat for sommeren 2023 (sykepleierstudent) og sommeren 2024 (nyutdannet sykepleier), og i tillegg avtale om arbeid minimum hver 3. helg i 3. studieår, kan få en ekstrakompensasjon p.t. på kr 30 000 som utbetales som et engangsbeløp. Ferievikariatets lengde må være minimum 6 uker og det må arbeides i 80-100% stilling i samme enhet som man har vært student.