Detaljer

 • Søknadsfrist
  30.10.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Fag- / Svennebrev
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  560210

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Feier, feiersvenn

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglig utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.Ved forebyggendeavdelingen, seksjon for feiing og tilsyn, er det ledig en stilling i 100 % som som feier /feiersvenn.

Tiltredelse fra 1. januar 2018. Arbeidsområdene for feiersvenn vil være daglig utførelse av tjeneste knyttet til

brannforebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak, samt feiing og tilsyn med skorsteiner og ildsteder. I tillegg til

andre oppgaver etter brann- og feiervesenets lovpålagte oppgaver og behov. Det er inngått samarbeid mellom Aremark

og Halden kommuner. Utførelse av oppgaver i begge kommuner må derfor påregnes.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Bruk av IT-systemet KOMTEK.

Ansvar for kjøretøy og materiell.

Saksbehandling etter gjennomført feiing og tilsyn.

Delta i informasjonsarbeid internt og eksternt.

Etterleve virksomhetens HMS system.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Fagbrev / fagskole feier.

Relevant erfaring kan vurderes dersom det ikke melder seg søkere med godkjent utdanning. Eget utdanningsløp i

henhold til offentlige regler vil da gjelde og søkere må forplikte seg til å gjennomføre utdanning på normert tid.

 

Personlige egenskaper

Pliktoppfyllende og opptatt av kvalitet i utførelsen av arbeidsoppgaver.

Evne til å arbeide både selvstendig og i team, samt føle frihet under ansvar.

Være en omdømmebygger for faget og kommunene som tjenesteleverandører.

 

Generelle betingelser

Det kreves førerkort klasse B for stillingene. Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest, samt tilfredsstillende

vandelsattest, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 18, må fremvises før ansettelse. Gode norskkunnskaper både

muntlig og skriftlig er nødvendig.

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %

 

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, og med prøvetid på 6 mnd.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopier av vitnemål og attester leveres under intervju.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist   30.10.2017                               Utlyst dato       27.09.2017                         Vårref                 688

 

Kontaktperson

Rune Otto Nilsen, Leder forebyggende avdeling, mobil: 004747657944, RuneOtto.Nilsen@halden.kommune.no

Ole Christian Torgalsbøen, Enhetsleder, mobil: 97022221, ole.christian.torgalsboen@halden.kommune.no


: