Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fast stilling som avdelingsoverlege i fysikalsk medisin og rehabilitering/nevrologi

Offentlig forvaltning

Sunnaas sykehus HF trenger deg som ønsker en spennende karriere innen rehabilitering. Vi har et omfattende engasjement innen forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet. Vi ser derfor gjerne at du har interesse og erfaring innenfor disse områdene.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse. Attester, vitnemål og pass for ID-sjekk tas med til intervju.

Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter.

Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende. Ved intern ansettelse kan en annen stilling bli ledig i foretaket. Vi vil vektlegge personlig egnethet sett opp mot sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingsoverlege;

 • Bidra til at den medisinske virksomhet drives forsvarlig og oppfyller de krav som stilles til god rehabiliteringsfaglig og medisinsk standard innen avdelingens ressurser. 
 • Utøve delegert medisinsk faglig ansvar og være avdelingsleders medisinsk faglige rådgiver.
 • Delta aktivt i avdelingens kliniske tilbud.  
 • Avgjøre i faglige spørsmål rundt enkeltpasienter, ev. bringe spørsmål videre til klinikkoverlege.
 • Lede avdelingens fagforum.
 • Sørge for at kunnskapsbaserte medisinske rutiner og prosedyrer brukes og at nye rutiner og behandlingsmetoder implementeres.  
 • Sørge for at data for systematisk kvalitetssikring og registre blir samlet inn.  
 • Bistå, leder for legene, i koordinering av avdelingens legeressurser og fordeling av arbeidsoppgaver.  
 • Følge med i fagets utvikling og bidra til utarbeidelse og oppnåelse av avdelingens, klinikkens og sykehusets mål, strategier og utviklingsbehov.  
 • Bruke data relatert til avdelingens virksomhet som grunnlag for videre utvikling av avdelingens tilbud.
 • Være pådriver for effektive rutiner i det tverrfaglige arbeidet inkludert bruk av ny teknologi.
 • Bistå klinikksjef og klinikkoverlege med besvarelse av klagesaker.
 • Bidra til etablering, kvalitetssikring og videreutvikling av rehabiliteringsprogrammene.
 • Bidra til etterlevelse av organisasjonens etiske retningslinjer og at etiske problemstillinger blir behandlet på en tilfredsstillende måte.   
 • Rettighets vurdere henvisninger og bidra til at rettighetsvurderinger i avdelingen har høy kvalitet.  
 • Prioritere blant pasientene som eventuelt står på venteliste.
 • Koordinere pasientinntak, herunder prioritere pasienter.

Overlege;

 • Ansvar for å lede pasientens rehabiliteringsprogram med tverrfaglig team
 • Delta i utvikling og utprøving av nye behandlingsmetoder
 • Sørge for medisinsk behandling, inkludert oppfølging av ustabile eller komplekse medisinske tilstander enten selv eller i samarbeid med andre spesialister
 • Fremme god kvalitetssikring, effektiviseringstiltak og god ressursbruk
 • Undervise medisinstudenter og annet helsepersonell
 • Delta i utdanning av spesialistkandidater innbefattet deltakelse i internundervisning, supervisjon av leger i utdanningsstilling og veiledning av leger i utdanningsstilling
 • Etter nærmere avtale delta i foretakets vaktplan etter oppsatt tjenesteplan. Overlegene har for tiden hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner:

 • Spesialisering innen fysikalsk medisin, rehabilitering eller nevrologi. Annen relevant spesialisering er også aktuelt dersom du har relevant erfaring
 • Norsk autorisasjon og godkjenning av spesialisering forutsettes

Personlige egenskaper:

 • Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Løsningsfokusert, ansvarsbevisst og gode samarbeidsevner
 • Evne til omstilling og fleksibilitet i en organisasjon med varierte arbeidsoppgaver
 • Evne til å kunne jobbe selvstendig, og i tverrfaglig team 
 • Faglig trygghet og engasjement, gode kliniske ferdigheter og evne til å håndtere komplekse situasjoner vektlegges
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Ett dynamisk og progressivt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Mulighet for faglig utvikling og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Tett tverrfaglig samarbeid
 • Innen våre rammer har du muligheten til å jobbe intensivt med pasienter og deres familier, benytte faglige ferdigheter og vurderinger, og iverksette de tiltak som vurderes nødvendig
 • Et sosialt og godt arbeidsmiljø 
 • Introduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte
 • Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter foretakets regulativ med tillegg for spesielt relevant kompetanse