Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Farmasøyt - sykehusleveranser &  farmasøytiske tjenester

Offentlig forvaltning

Dette er en spennende stilling som en delt mellom avdeling sykehusleveranser og avdeling farmasøytiske tjenester. Arbeidssted vil være i Drammen og i Kongsberg. Arbeid tilknyttet kommunehelsetjenesten er også aktuelt.

Stillingen kan tilpasses fra 80 til 100 %.

Intervjuer avtales fortløpende.

Om avdelingene

Avdeling for sykehusleveranser leverer legemidler og tilhørende varer til poster og avdelinger på sykehuset. Dette gjøres blant annet gjennom oppfølging og ansvar for apotekstyrt legemiddellager. I hverdagen sikres råd og veiledning til leger og sykepleiere om valg av preparat, legemiddelform og riktig bruk av legemidler. På Kongsberg sykehus har vi en egen avdeling som leverer legemidler og farmasøytisk rådgivning.

Avd farmasøytiske tjenester leverer systembaserte tjenester inkludert rådgivning, undervisning, revisjoner og tilsyn til Vestre Viken og kommuner. I avdelingen jobbes det også med klinisk farmasi i form av legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og legemiddelsamtaler.

Om sykehusapoteket

Vi er 44 ansatte fordelt på fire avdelinger. I apoteket produserer vi og leverer legemidler til Drammen og Kongsberg sykehus. Vi har en avdeling for farmasøytisk rådgivning som jobber med helsepersonell og pasienter i sykehus og kommunehelsetjenesten. Ved Drammen sykehus har vi apotekutsalg for pasienter, pårørende og ansatte.
I Sykehusapotekene HF kan du være med å utgjøre en forskjell i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag. Medarbeidere hos oss må kjenne seg igjen i, og identifisere seg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst.  

Nytt sykehus i 2025
Vi har en svært spennende tid foran oss hvor vi i 2025 flytter inn i et nytt sykehus. I det nye sykehuset vil vi ta i bruk ny teknologi og innen 2025 har vi fått et nytt datasystem som erstatter dagens Farmapro. Teknisk interesse og forståelse vil derfor komme godt med. Tilpasning av drift i nytt sykehus vil kreve at vi er fleksible, både når det gjelder arbeidsoppgaver, drift og samarbeid med andre avdelinger. Les her om nytt sykehus her: https://vestreviken.no/om-oss/nytt-sykehus-i-drammen

Arbeidsoppgaver:

Avd. Sykehusleveranser:

 • Ekspedisjon og kontroll av legemidler til sykehus.
 • Råd og veiledning til leger og sykepleiere.
 • Oppgaver relatert til f eks logistikk, legemiddelmangel, legemiddelberedskap.
 • Oppfølging av poster med apotekstyrt legemiddellager.
 • Forberede legemiddelhåndtering og innflytting i nytt sykehus.

 

Avd. Tjenester:

 • Undervisning av helsepersonell.
 • Legemiddelinformasjon /rådgivning.
 • Prosedyrearbeid.
 • Revisjoner og tilsyn på legemiddelområdet.
 • Klinisk farmasi, bl.a. legemiddelsamstemming.
 • Legemiddelgjennomgang og pasientsamtaler.

Kvalifikasjoner:

Farmasøyt med norsk autorisasjon, master er ønskelig. 

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Erfaring fra sykehusapotek og tverrfaglig arbeid.

Teknisk kompetanse, forståelse og interesse for IT-programvare.

For å jobbe i tjenesteavdelingen må du ha sertifikat og disponere bil.

Personlige egenskaper:

Som ansatt i denne stillingen må du være selvstendig, og du må kunne jobbe godt sammen med annet helsepersonell. Du må være faglig oppdatert og interessert. I møte med annet helsepersonell ønsker vi at du er frempå, tar initiativ og bidra der hvor det er naturlig. Du må forstå kundens behov enten dette er sykehus eller kommune. I det daglige arbeidet må du finne løsninger, ta beslutninger og ha en faglig tyngde og trygghet for egne oppgaver i kombinasjon med respekt for helsevesenets arbeidshverdag. Nytt sykehus vil kreve at du er fleksibel og åpen for nye arbeidsoppgaver og at du kan ta i bruk ny teknologi og IT-systemer. 

Vi tilbyr:

Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver. Flytting i nytt sykehus i 2025.

Tett kontakt og tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell i sykehuset og kommunehelsetjenesten.

Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn etter avtale.