Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Farmasøyt

Offentlig forvaltning

Vil du være en av oss? Avdeling for sykehusleveranser søker etter farmasøyt i fast stilling. 

Sykehusapoteket Bærum har 34 ansatte fordelt på fire avdelinger; publikumsavdeling, avdeling for sykehusleveranser, produksjonsavdeling og avdeling for farmasøytiske tjenester. Vi bidrar til økt pasientsikkerhet ved å være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler og bidrar til at sykehusenes kostnader forbundet med legemidler holdes så lave som mulig.
 
Avdelingen for sykehusleveranser har to lokasjoner, en på Bærum sykehus som er samlokalisert med apotekets andre avdelinger og en på Ringerike sykehus. Det er avtalefestet hvor man jobber, men for de som jobber begge steder kan det være aktuelt med litt variasjon i henhold til den ansattes og apotekets behov – hva som er aktuelt for farmasøyten det søkes etter kan diskuteres. Per i dag jobber det 4 farmasøyter og 6 teknikere i avdelingen.

Avdelingen leverer legemidler til Bærum – og Ringerike sykehus, Blakstad sykehus, Hallingdal sjukestugu og en rekke psykiatriske enheter i Vestre Viken. I tillegg leverer vi til Martina Hansens Hospital og Spesialsykehuset for epilepsi. Avdelingen leverer tjenesten Apotekstyrt Legemiddellager til en rekke av våre kunder. Det daglige arbeidet består av varierte oppgaver fra ordrehåndtering, kundekontakt og både innhenting, bearbeiding og videreformidling av informasjon. Avdelingen forvalter gjeldende innkjøpsavtaler for kundene og har fokus på å være i forkant ved beredskapsbehov og mangelsituasjoner Det er til tider høyt tempo i avdelingen. 

Ansatte ved apoteket må kunne kjenne seg igjen i og identifisere seg med, Sykehusapotekene HF sine verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst.

Arbeidsoppgaver:

Håndtere bestillinger og henvendelser fra annet helsepersonell innen legemiddelområdet

Bidra til god logistikk i apoteket og for apotekets kunder                                                       

Utføre oppgaver relatert til Apotekstyrt legemiddellager                                                         

Sørge for at leveranser av legemidler til avdelingens kunder utføres som avtalt

Kvalifikasjoner:

Reseptar- eller provisorfarmasøyt

Erfaring med kunde- og/eller pasientkontakt er en fordel

Erfaring med arbeid i sykehusapotek og sykehus er en fordel

Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Du er faglig oppdatert og engasjert

Du har gode kommunikasjonsevner i møte med annet helsepersonell, kunder og kollegaer

Du kan jobbe selvstendig og som en del av et team

Du er endringsvillig og har et ønske om videre utvikling

Du bidrar aktivt til et godt miljø på arbeidsplassen

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

Kompetanseutvikling – vi er opptatt av å utvikle våre ansatte i jobbsituasjoner

Godt arbeidsmiljø – varierte dager sammen med gode kolleger er en del av jobben

Gode pensjons- og forsikringsordninger – vi ønsker å sikre våre ansatte