Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Farmasøyt

Offentlig forvaltning

Ledig stilling som farmasøyt ved avdeling for farmasøytiske tjenester, Sykehusapoteket Oslo

Sykehusapotekene HF er sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og vi skal bidra til økt pasientsikkerhet og god legemiddeløkonomi. Sykehusapotekene Oslo ligger i tilknytning til Oslo Universitetssykehus (OUS); på Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Ved avdeling Farmasøytiske Tjenester er det ledig 1 fast stilling som farmasøyt. Avdelingens medarbeidere jobber i tett samarbeid med annet helsepersonell på OUS, og avdelingens farmasøyter bidrar til sikker legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet ved OUS. Vi bidrar med klinisk farmasi, undervisning, rådgivning og forskning innen legemiddelhåndtering. Avdelingen har i dag 32 engasjerte farmasøyter.

Vi ser etter en farmasøyt som liker å jobbe selvstendig og i team, med høy faglig kompetanse og som er interessert i videreutvikling innenfor fagområdet.

Arbeidsoppgaver:

Klinisk farmasi og pasientrettede oppgaver som legemiddelsamstemminger, legemiddelgjennomganger og pasientsamtaler
Utarbeidelse og implementering av prosedyrer og kliniske støtteverktøy
Undervisning for helsepersonell
Revisjoner og tilsyn på legemiddelområdet
Arbeid med elektronisk kurve

Kvalifikasjoner:

Cand.pharm/master i farmasi 
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Arbeidserfaring fra sykehusapotek, sykehus eller kommunehelsetjeneste

Personlige egenskaper:

For å lykkes i stillingen vil det være viktig å ha gode relasjonelle egenskaper opp mot både pasienter, helsepersonell og kolleger. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Du må føle deg trygg på å jobbe selvstendig i et sykehusmiljø og kunne dele din farmasikompetanse i møte med annet helsepersonell på sykehuset. Ellers ønsker vi at du er:

Fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
Nøyaktig 
Faglig interessert
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Har gode datakunnskaper og trivsel med bruk av ny teknologi
Evner til å takle høy arbeidsbelastning i perioder 
Kan identifisere deg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst

Vi tilbyr:

En utfordrende og meningsfull jobb i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag

Gode pensjons- og forsikringsordninger