• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4097868
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Familieveileder

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Familieterapeut i Oslohjelpa bydel Grorud

Oslohjelpa i bydel Grorud er organisert under Forebyggende enhet i bydelen. Oslohjelpa-teamet er et tverrfaglig sammensatt team bestående av fagpersoner som har som felles mål å bidra til at familier får tidlig og rett hjelp. Teamet skal være lett tilgjengelig for familier og det skal være kort ventetid for å komme i kontakt med Oslohjelpa. Hovedmål for teamet er å styrke psykisk helse og gi hjelp på lavest mulig nivå slik at familien kan tåle utfordringer og stå stødigere i sine liv. Oslohjelpa innehar et bredt spekter av både forebyggende og behandlende helsetjenester som kan være aktuelle ut i fra befolkningens varierende behov. Det vil i utgangspunktet omfatte foreldreveiledning, familieterapi, individualterapi, generell forebygging og veiledning til barnehage/skolepersonale og øvrig hjelpeapparat. En kjerneverdi i Oslohjelpa er at vi sammen med familien blir enige om hva som kan være til hjelp. Målet er at familier tar kontakt med  Oslohjelpa enten sammen med fagpersoner i omsorgskollektivet eller selv. Det er ikke behov for henvisning for å komme i kontakt med Oslohjelpa.

 

Stillingen utlyses med forbehold om godkjenning i MBU.

Arbeidsoppgaver:

Veiledning og samarbeid med familier/personer som oppsøker Oslohjelpa 

Terapi til voksne/barn/ungdom med behov for psykisk helsehjelp som ikke ytes av spesialisthelsetjenesten

Holde grupper/kurs

Aktivt samarbeid og veiledning i med barnehager, skoler og øvrig hjelpeapparat

Være med å videreutvikle Oslohjelpa i bydelen

Selektive forebyggingstiltak i omsorgskollektivet

Utførelse av seksjonens øvrige oppgaver

Stillingen krever noe kveldsarbeid, og høy grad av fleksibilitet kreves

 

Kvalifikasjoner:

Helse/sosialfaglig/pedagogisk grunnutdanning med videreutdanning innen psykisk helse

Dokumentert erfaring i arbeid med barn/ungdom og foreldre

Kunnskap og erfaring med flerkulturelt arbeid

Veiledningskompetanse 

Innehar forståelse og kunnskap om systemisk tilnærming

Innehar kjennskap til emosjonsfokusert tilnærming

Kunnskap og erfaring med traumesensitiv tilnærming

Innehar kjennskap til  COS-P og/eller Tuning in to kids som foreldreveiledningsverktøy

Kan jobbe etter Oslohjelpa-verdiene skissert i utlysningsteksten 

Særlig ønske om kompetanse og arbeidserfaring med barn og unge i skolealder, samt systemisk arbeid i barne- og ungdomsskoler og andre instanser

Ved ansettelse vil det bli stilt krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en person som:

 • ønsker å være med å utvikle en faglig sterk tjeneste
 • ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er villig til å tilegne seg nye ferdigheter
 • våger å evaluere egen praksis for å gi innbyggerne rett hjelp
 • liker å veilede grupper
 • kan jobbe selvstendig
 • trives med at arbeidsoppgaver er i endring som følge av behov hos brukere
 • innehar forståelse for og liker å jobbe etter systemisk praksis 
 • er engasjert, fleksibel, ambulant og god i samarbeid med andre
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Fleksibel og pragmatisk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i spennende utviklingsarbeid i bydelen
 • Samarbeid med dyktige kollegaer
 • Humørfylt og støttende arbeidsmiljø
 • Oppfølging og veiledning
 • Gode forsikring-, pensjon- og lånemuligheter
 • Fleksitid
 • Stillingen lønnes som veileder i lønnstrinn 34-46 (kr pr år 513 900- 636 100) etter Oslo kommunes lønnsregulativ avhengig av ansiennitet,
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4097868
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune