Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier - Avdeling for blodsykdommer

Offentlig forvaltning

Det er ledig 100 % vikariat som fagutviklingssykepleier fra 19.09.22.- 02.04.23. Det er mulighet for forlengelse.

Vi er en avdeling med engasjerte og høyt kvalifiserte sykepleiere, med stort fokus på godt arbeidsmiljø og faglig kompetanse. Avdelingen er høyspesialisert for diagnostikk og behandling av alvorlige blodsykdommer. Avdelingen har landsfunksjon for behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom og allogen stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver, og flerregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon med beslektet giver.
 
Avdelingen har også behandlingsløp for pasienter med akutte leukemier, myelomatose og for pasienter med dyp venetrombose som trenger lokal trombolytisk behandling. Pasientgruppen er svært kompleks og som ansatt får man bred medisinskfaglig kompetanse, samt god trening i å observere og behandle akutt kritiske pasienter. Avdelingen har egen intermediærstue med to sengeplasser, og har et godt samarbeid med intensivavdelingen. Avdelingen består av poliklinikk, intermediærstue og sengepost med plass til 30 pasienter, og er lokalisert på Rikshospitalet.
 
Avdelingen er kjent for å ha et svært godt arbeidsmiljø, også på tvers av yrkesgrupper. Er du en sykepleier som liker faglige utfordringer, trives i en varierende hverdag og har et ønske om en arbeidsplass med spennende oppgaver, så håper vi at du søker stilling som fagsykepleier hos oss!
 
Vi ønsker oss en selvstendig og initiativrik fagutviklingssykepleier som ser muligheter, ikke begrensninger når driften ellers krever dette. Det er svært viktig at den som ansettes har gode samarbeidsevner og som evner å motivere andre. De som ansettes må trives i en hektisk hverdag, kunne håndtere stress og tidsfrister og være endringsvillig.
 
Som fagutviklingssykepleier har man avsatt 50 % tid til fagutvikling og 50 % til direkte pasientrettet arbeid. Det er viktig å merke seg at fagsykepleier må tre inn i pasientrettet arbeid når driften ellers krever det. Fagsykepleier jobber for øvrig tett på kolleger i klinisk arbeid, også de dager de har «kontorvakter», ved at de veileder, besvarer spørsmål og bistår med råd og støtte for sykepleierne i avdelingen. Stillingen innebærer arbeid p.t. hver 4. helg på sengepost. Klinisk arbeid omfatter blant annet tekniske prosedyrer, kliniske observasjoner, oppfølging og mellommenneskelige utfordringer.
 
Avdeling for blodsykdommer er en del av Kreftklinikken som har aktivitet ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. En stor del av den kliniske virksomheten er knyttet til nasjonale og regionale behandlingstjenester. Klinikken omfatter fagområdene kreftsykdommer og blodsykdommer med ulike støttefunksjoner (fysioterapi, ernæringsfysiologi osv.) organisert i Avdeling for klinisk service.

Som fagutviklingssykepleier har man avsatt 50 % tid til fagutvikling og 50 % til direkte pasientrettet arbeid og når driften ellers krever det. Stillingen innebærer arbeid p.t.  hver 4. helg. Klinisk arbeid omfatter blant annet tekniske prosedyrer, kliniske observasjoner, oppfølging og mellommenneskelige utfordringer.


Arbeidsoppgaver:


Stillingen skal med utgangspunkt i avdelings mål, bidra til å forbedre sykepleietjenesten ved å fremme utvikling av holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Fagutviklingssykepleier fremstår som en viktig rollefigur for sykepleietjenetsen. For øvrig gjelder de fullmakter som til enhver tid er delegert fra seksjonsleder.
Fagutviklingssykepleier har ansvar for kompetanseutvikling og fagutvikling/forskning for avdelingens sykepleietjeneste.
Fagutviklingssykepleier rapporterer til seksjonsleder.
Fagutviklingssykepleier skal samarbeide nært med seksjonens ledelse og bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø mellom ulike arbeidsteam og yrkesgrupper.
Teoretisk og praktisk opplæring og sertifisering av medarbeiderne.
Veilede personalet spontant ved behov.
Arrangere fagdager og internundervisning.
Koordinere og dokumentere opplæring av de ansatte.

Kvalifikasjoner:


Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Klinisk erfaring fra sykehus, evt. annen relevant utdanning
Faglig sterk
Aktuelle videreutdanninger vil bli vurdert
Gode datakunnskaper og håndtere/sette seg inn i programmer som kreves i stillingen

Personlige egenskaper:


Fleksibel
Pasientorientert
Nøyaktig
Lojal
Være en god teamarbeider
Må ha høy arbeidsmoral
Arbeide selvstendig
Må trives i et travelt miljø med stadig nye utfordringer
Gode samarbeidsevner
God kommunikasjon og formidlingsevne
Løsningsorientert
Endringsvillig 

Vi tilbyr:


Lønn etter kvalifikasjoner
Fleksibelt og spennende arbeidsmiljø
Høyt faglig nivå
Faglig og personlig utvikling
Opplæring vil bli gitt
Gode pensjons- og forsikringsordninger