Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier

Offentlig forvaltning

Bærum Sykehus er et lokalsykehus for ca 185 000 innbyggere i kommunene Asker og Bærum. Akuttmottaket ved Sykehuset tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Vi favner over et bredt fagområde, med pasienter innenfor både medisin, kirurgi, ortopedi og gynekologi i behov av øyeblikkelig hjelp. Sykehuset har også traumefunksjon og tar imot pasienter som er skadet i ulykker.

Vårt brede fagområde gir et stort behov for oppfølging av fagutviklingssykepleier og vi ønsker derfor nå å få styrke denne funksjonen. Vi søker derfor en fagutviklingssykepleier med stort faglig engasjement til vår seksjon. Stillingen er 100 % fast med for tiden 10 % arbeid i drift (hver 4.helg).

Arbeidsoppgaver:

Som fagutviklingssykepleier vil du ha særskilt ansvar for:
- Oppfølging av kompetanseplaner for de ansatte
- Oppfølging av studenter og veiledere (vi har bachelor- og masterstudenter)
- Vedlikehold og jevnlig oppdatering av seksjonens prosedyrer i E-håndbok
- Tilstedeværelse og tilgjengelighet som faglig støtte i hverdagen
- Oversikt og kompetanse på vårt medisintekniske utstyr for å siker god opplæring
- Oppfølging og faglig introduksjon for nyansatte
- Bidra inn mot traumekoordinator i jevnlige simuleringsøvelser
- Arrangere simuleringsøvelser (Med. BEST)
- Engasjere og motivere til kompetanseheving blant andre ansatte
- Delegerte oppgaver fra avdelingssykepleier
- Faglig stedfortreder for avdelingssykepleier

Som sykepleier i drift hver 4.helg vil du jobbe med:
- Mottak og hastegradsvurdering av pasienter (vi bruker MTS)
- Observasjon og overvåkning
- Behandling av akutt og kritisk syke
- Dokumentasjon
- Andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier/spesialsykepleier med erfaring fra akuttmottak
  • Erfaring med sykepleie til akutt og kritisk syke
  • Erfaring med DIPS og MetaVision
  • Kjennskap til ICCS (nødnett)
  • Godt kjent med bruk av Manchester Triage Systems
  • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • Erfaring med simulering som treningsarena
  • Erfaring med undervisning
  • Kjennskap til GAT er en fordel, men ikke et krav (ajourholding av vaktbok). 

Personlige egenskaper:

Som fagutviklingssykepleier i akuttmottaket vil du være en del av seksjonens ledergruppe med særskilt ansvar for å sikre kompetanse samt at seksjonen er faglig oppdatert i henhold til lovverk, retningslinjer og prosedyrer. Du vil også ha ansvar for oppfølging av både nyansatte og studenter og må like å undervise og motivere andre til læring.

Når vi nå styrker fagsykepleierfunksjonen vil denne funksjonens arbeidsoppgaver fordeles mellom deg og vår nåværende fagutviklingssykepleier. Dere vil jobbe mye sammen, men også ha individuelle ansvarsområder fordelt etter deres ønske og kompetanse. Dette krever gode samarbeidsevner, men også selvstendighet og gode organiseringsevner. Du vil også ha faglig stedfortrederansvar for avdelingssykepleier.

Som fagsykepleier må du inneha flere personlige egenskaper:
- Løsningsorientert
- Strukturert
- Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
- Empatisk
- Endringsdyktig
- Interessert i forbedringsarbeid
- Selvstendig og ansvarsbevisst
- Stor arbeidskapasitet. Du må like høyt tempo og en uforutsigbar hverdag.
- Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et godt og inkluderende arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. Vi har regelmessige simuleringsøvelser og undervisning med AMM-legene i vår seksjon. Vi er en seksjon i utvikling med fokus på forbedringsarbeid, engasjement til faget og kompetanseutvikling.