• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983061
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fagsykepleier

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Brenner du for fagutvikling og kvalitetsarbeid? Da er dette jobben for deg! Vi søker etter en engasjert og nytenkende fagsykepleier til en nyoppretted stilling i hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten i Bydel Østensjø er organisert etter tillitsmodellen og gjennomfører nå en organisatorisk justering ved å øke med ett tverrfaglig team. Dette medfører at tjenesten vil bestå av totalt syv tverrfaglige team; ett team for alvorlig syke, ett innsatsteam og fem geografiske team. De geografiske teamene består av to selvstyrte arbeidslag. Hvert team vil bestå av til sammen ca. 30 årsverk med lederstøtte, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og saksbehandlere. Stillingen som fagsykepleier tilhører team 1.

Vi søker etter deg som vil være med å skape trygge og helhetlige brukerreiser med fokus på hverdagsmestring og "hva er viktig for deg". Vårt mål er at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfylte liv og kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. For å oppnå dette kreves godt tverrfaglig samspill i teamet og tett samarbeid med lavterskeltilbudene og andre aktører i og utenfor bydelen. Hjemmetjenesten er samlokalisert i Skullerud næringspark.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve sykepleiefaglige oppgaver og bidra til  beste praksis på arbeidslaget og i teamet
 • Ansvar for koordinering av lagets tjenester og systematisk oppfølging av pasienter og pårørende sammen med de øvrige ansatte
 • Være lagets bindeledd til avdelingsleder i daglig drift
 • Bidra til å sikre gode, trygge og koordinerte pasientforløp etter utskrivelse fra helsehus/sykehus, med særlig fokus på mottak og overganger
 • Gi veiledning, råd, støtte og undervisning til andre tjenesteansvarlige på laget, samt til brukere og pårørende
 • Tilrettelegge og koordinere opplæring for ansatte i henhold til gjeldende kompetanseplan
 • Bidra til å sikre det tverrfaglige arbeidet og god samhandling internt og eksternt i arbeidslaget og i teamet
 • Implementere fagutviklingstiltak i samarbeid med team utvikling og implementering
 • Delta aktivt i Fagnettverk, som driftes av team utvikling og implementering
 • Sikre forsvarlig drift av arbeidslaget sammen med de øvrige ansatte og avdelingsleder
 • Bidra til god ressursutnyttelse på tvers av teamene
 • For øvrig utføre de oppgaver nærmeste overordnet pålegger
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø i teamet 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med relevant videreutdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for ønsket formelt krav til videreutdanning
 • Erfaring fra helse -og omsorgstjenester, med særlig fokus på hjemmebaserte tjenester
 • Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1
 • Det må fremvises gyldig politiattest ved ansettelse
 • Bestått norskprøver
 • Du må ha førerkort

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad
 • Faglig trygg og høy grad av faglig orientering
 • Du må være en god pådriver og evne å være synlig 
 • God innsikt i faglig ledelse
 • Mål- og resultatorientert 
 • Høy grad av gjennomføringsevne
 • God samhandlings- og relasjonskompetanse
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å formidle, motivere og engasjere andre for å sikre felles måloppnåelse
 • Evne til å lede utviklingsprosesser i samarbeid med leder og/eller team utvikling og implementering
 • Evne til å utvikle stillingen innenfor ansvars- og arbeidsområdet
 • Meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Muligheter til å påvirke egen arbeidsdag
 • Spennende oppgaver i ny organisering av hjemmetjenesten
 • Tett samarbeid med avdelingsleder og Team utvikling og implementering 
 • Et godt faglig stimulerende miljø
 • 35,5 timers arbeidsuke, med arbeid hver 3. helg. Kun dagtid
 • Lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ, lønnstrinn 44 (kr 611 700)
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983061
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune