• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796935
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fagpedagog

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barnehagene i Alna arbeider etter en felles pedagogiske plattform. Med grunnlag í plattformen skaper vi
likeverdig muligheter for barna i bydelen.Bydelens barnehager har høyt fokus på forebyggende arbeid,
tidlig innsats og tverrfaglig samhandling.
Overordnede satsningsområder er språk, helsefremmende arbeid og ledelse på alle nivåer.
Som ansatt i Alna barnehageenhet får du ta del i et stort fagmiljø, muligheter for utvikling, og en
spennende, utfordrende og lærerik hverdag.

Lia barnehage er en ny barnehage som ligger fint til på Ellingsrud. Det er 10 avdelinger/ baser fordelt på 2 etasjer. Pr i dag er det 127 barn i barnehagen fordelt på 5 småbarnsavdelinger og 5 storebarnsavdelinger.
Vi har en smågruppe med 12 barn hvor noen av plassene er for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp.  Barnehagen har 30 ansatte.
Overordna satsingsområder er språk, helsefremmende barnehager, lek og samspill. Vi jobber med språkinnlæring i alle hverdagssituasjoner, fysisk aktivitet og lek. Vi bruker nærområde aktivt både til korte og lengre turer. Lia har 1 stilling ledig.                                                                                                                                                                           

Karihaugen barnehage er en 6-avdelings barnehage som ligger helt mot grensa til Lørenskog. Hos oss går det pr i dag 81 barn i barnehagen. Vi har et stor og flott uteområde med fjell, bakker, sykkelvei og skog med en liten bålplass. Vi jobber med å skape et rikt språkmiljø, ved å støtte og stimulere barns språk i hverdagen. Vi har ekstra fokus på kosthold, fysisk aktivitet og barn psykiske helse. Det er viktig for oss å skape gode relasjoner i hverdagen og vi ønsker å møte alle med anerkjennelse. Vi har 9 pedagoger og 3 barne- og ungdomsarbeidere, i tillegg til 4 barnehagemedarbeidere i personalgruppa. Nå trenger vi 2 fagpedagoger.

Arbeidsoppgaver:

Fagpedagogen skal ta initiativ til og ivareta et godt foreldresamarbeid
Faglig ledelse av barnegruppa, barnegruppene innenfor eget fagområde.
Ivaretakelse av det enkelte barn i samarbeid med pedagogisk leder, og etter delegering fra pedagogisk
leder
Bidra i tverrfaglig samarbeid rundt enkeltbarn i samarbeid med, og etter delegering fra fagleder.
Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning innenfor eget fagområde av ansatte i
barnehagen etter delegering fra fagleder.
Legge til rette for trygghet, vennskap, lek og læring for enkeltbarn og barnegruppen.
Fagpedagogen har ansvar for gjennomføring av planer og aktiviteter når pedagogisk leder ikke er til stede

Kvalifikasjoner:

Godkjent 3-årig bachelor i spesialpedagogikk, allmenlærer, barnevernspedagog, faglærer, idrettspedagog eller vernepleier

Personer med spesialpedagogisk kompetanse vil bli foretrukket.

Erfaring fra arbeid med barn i barnehage er ønskelig.
Utenlandske utdanninger må være godkjent av UDIR
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Norsk på minimum B2 nivå

Personlige egenskaper:

Ser hvert enkelt barn og har fokus på anerkjennende praksis.
Ser deg selv, og barnehagen som ledd i en lærende organisasjon.
Gode kommunikasjonsevner.
Løsningsorientert og fleksibel.
Ønske om å gjøre en forskjell i barnas hverdag.
Ønske om faglig og personlig utvikling.
Evne å jobbe selvstendig og teambasert
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Kompetanseheving innenfor våre hovedsatsingsområder.
Faglig utviklende fellesskap
Et kollegium som støtter og veileder
Krevende og spennende arbeidsoppgaver
Tydelig ledelsesfilosofi, struktur og arbeidsoppgaver
Lønnstrinn 28-40 avhengig av ansiennitet
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796935
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune