Detaljer

 • Bedrift
  Eid kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2019
 • Sted:
  NORDFJORDEID
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  SOGN OG FJORDANE
 • Arbeidssted:
  NORDFJORDEID
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2253922
 • Se her for andre jobber fra Eid kommune

Fagleiar ved Interkommunale helsetenester i Nordfjord

Interkommunale helsetenester i Nordfjord omfattar Nordfjord legevakt/legevaktformidling, kreftkoordinator og Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald (ØHD). Tenestene er organiserte som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Stryn, Hornindal, Stad (Eid og Selje), Vågsøy og vert drive av Eid/Stad kommune. Arbeidsstad er Nordfjord sjukehus.

Interkommunale helsetenester i Nordfjord har no ledig:

 • 100% vikariat som fagleiar frå 28.02.2020 til 12.01.2021. Stillinga er 75 % administrativt arbeid på dagtid og 25% helgearbeid i turnus, per no langhelg to av sju helgar.

Arbeidsoppgåver

 • skal arbeide med faglege prosedyrar for både legevakt, legevaktsentral og ØHD.
 • har ansvar for utarbeiding og oppfølging av kompetanseplan for dei tilsette.
 • skal bidra til å følge opp budsjett og årsarbeidsplan
 • er stedfortreder for avdelingsleiar ved fråvær

Kvalifikasjonar

Vi søkjer offentleg autorisert sjukepleiar som:

 • har interesse og erfaring for akuttmedisin
 • har leiarutdanning og/eller relevant erfaring                 
 • er løysingsorientert, har god kommunikasjonsevne  og gode samarbeidsevner.
 • er utviklingsorientert, engasjert og motivert og trivast med å arbeide i ein hektisk kvardag.
 • har evne til å jobbe tverrfagleg og i team samstundes som ein er sjølvstendig
 • har god datakunnskap, då vi har fleire elektroniske EPJ –system som avdelingsjukepleiar vil vere superbruker for.

 Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

 • spennande arbeidsoppgåver i eit godt fagmiljø
 • løn- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaleverket
 • gode pensjons- og forsikringsordningar
 • dagarbeidstid og turnusarbeid med langvakter to av sju helgar

Ved intern tilsetting kan det bli ledig vikariat i same periode.

For meir informasjon, ta kontakt med Grete Aud Totland, tlf. 958 19 005, e-post: grete.aud.totland@eid.kommune.no

Vi ber om at du søkjer elektronisk via lenkje i denne annonsen. Vi ber også om at relevante vitnemål og arbeidsattestar vert lasta opp saman med søknaden samt referansar. Politiattest skal leggjast fram før start i stillinga. Stad kommune har 6 månadar prøvetid. 

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentleg sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmodinga må grunngjevast.

 

Søknadsfrist er 24.11.2019.