Detaljer

 • Søknadsfrist
  14.12.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  597993

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagleder vei- park og idrett, kommunalteknikk

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden

kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt

smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og

skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få

jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å

gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglig utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å

tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av

næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle

arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

 


Fagleder vei- park og idrett, kommunalteknikk

 

 Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune søker fagleder i 100% stilling for vei-park og idrett for drift- og forvaltningsoppgaver på plan- og prosjektavdelingen.

Stillingen er organisert under enhetsleder kommunalteknikk.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Lede planlegging og forvaltningen av kommunens vei, park og idrettsanlegg.

Koordinering og rapportering på virksomhetens arbeids- og ansvarsområde.

Sikre samordning og optimal bruk av de totale ressurser innenfor virksomhetens område.

Prosjektarbeid og saksbehandling.

Utredning av saker for politisk behandling.

Sikre utvikling og gjennomføring av politiske vedtak og strategier for virksomhetens forvaltnings- og ansvarsområder.

Økonomiansvar.

Resultatrapportering.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Utdanning på universitets-/høgskolenivå / erfaring fra prosjekter med offentlig byggherre.

Ledelseserfaring med systematisk styring og oppfølging av drift- og forvaltningsoppgaver.

Erfaring med publikumsrettede tjenester.

Økonomiforståelse for budsjetter og månedlig oppfølging.

Har kompetanse på lov- og avtaleverk knyttet til personalforvaltning

 

Personlige egenskaper

Er tillitsskapende, tydelig og motiverende og kan inspirere og utvikle en organisasjon.

Har gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter og godt humør

Har god faglig forståelse, er kvalitetsbevisst og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Er mål, løsnings- og resultatorientert

Har brukere og ansatte i sentrum

Har høy ansvarsfølelse og står inne for følgende verdier; åpenhet, redelighet, tillit og respekt

 

Generelle betingelser

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Et trivelig arbeidsmiljø med allsidig sammensatt kompetanse

Lønn gjeldende love og regler

Fleksitidsordning

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune sine hjemmesider, ledige stillinger og knappen "Søk på stilling".

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova  §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

Søknadsfrist    06.12.2017                                Utlyst dato        15.11.2017                          Vårref                  701

 

Kontaktperson

Asle Michael Berg, Enhetsleder, tlf: 90197840, mobil: 90197840, Asle.Berg@halden.kommune.no

Ulf Ellingsen, Kommunalsjef teknisk, tlf: 69174584, mobil: 90661957, Ulf.Ellingsen@halden.kommune.no


: