Detaljer


Fagleder i Avlastningstjenesten 0-18 år

Kommunalområdet helsetjenester for barn, unge og familier har ansvaret for Tjenestetorg for barn, unge og familier, Helsestasjon- og skolehelsetjenester, Forebyggende psykisk helse og familiestøtte, Oppsøkende ungdomsteam, Miljøterapeuter i skolen og Avlastningstjenesten 0 – 18 år.

Avlastningstjenesten i Lillestrøm kommune gir avlastningsopphold til personer med funksjonsnedsettelser i alderen 0 – 18 år for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger.

Avlastningen utføres på Asak avlastningssenter i Skedsmo og ved Sørvald Avlastning for barn i Sørum. Det gis et tilbud til ca. 50 familier i tillegg til privat avlastning og kjøpeplasser. Arbeidsoppgavene er varierte og vi er totalt ca. 100 ansatte som innehar en bred formell kompetanse og høy realkompetanse. Vi arbeider i tverrfaglige team og alle barna har en individuell tilpasset hverdag. I tillegg drifter avlastningstjenesten Ressursgruppa for familier med barn med funksjonsnedsettelser. Dette er en tverrfaglig ressursgruppe som gir et lavterskeltilbud til familier ved å forebygge utfordringer i hjemmet. Du vil være en del av et team på fire fagledere som sammen har et ansvar for hele tjenesten, og sammen med avdelingsleder og seksjonsledere, ansvaret for at tjenesten er framtidsrettet og i tråd med gjeldende lovverk. Du skal legge til rette for gode tjenester, utvikle ansatte med god kompetanse og gode ferdigheter, samt skape engasjement og felles mål om å utvikle et tjenestetilbud som er i samsvar med brukernes behov og et trygt og omsorgsfullt miljø for brukerne. Dette innebærer blant annet opplæring, veiledning, kursing av ansatte, eksterne kurs for foreldre osv. Det skal samarbeides tett med voksentjenestene for å sikre gode overganger til voksenliv og gode tjenesteforløp.

Arbeidsoppgaver

Du får stort handlingsrom innenfor tjenesten, og det forventes at du jobber selvstendig og strukturert. Det forventes også at du tar initiativ og et personlig ansvar, og har en positiv tilnærming til utførelsen av oppgavene.
Du er en del av fagledergruppa og utvidet ledergruppe i avlastningstjenesten, som er viktige fora for tverrfaglig samarbeid, personlig og faglig utvikling.

Sentrale ansvarsområder: 


 • Spennende og utfordrende lederoppgaver


 • Planlegging og utvikling av tjenesten


 • Utarbeidelse og videreutvikling av systemer som sikrer kvalitet i tjenesten


 • Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid med samarbeidspartnere


 • Stillingen inngår i fagledergruppa med fire fagledere og avdelingsleders utvidede ledergruppe, bestående av tre seksjonsledere og blir en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av tjenesten


 • Stillingen rapporterer til avdelingsleder


 • Stillingen forventes å samarbeide tett med andre tjenesteområder    
   
Kvalifikasjoner
 • Høyskole- universitetsutdanning, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier.


 • Erfaring fra liknende arbeid er en fordel


 • Gode IKT-kunnskaper


 • Du bør ha god kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9


 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne


 • Sertifikat for personbil


 • Personlig egnethet vektlegges            
Personlige egenskaper
 • Du har evne til å arbeide både selvstendig, i team og tverrfaglig


 • Du er tillitsskapende og trygg person som kan engasjere, støtte og involvere dine medarbeidere


 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål


 • Du har god formidlingsevne


 • Du er ærlig og oppriktig i tilbakemeldinger


 • Du er lojal mot avgjørelser som bli tatt


 • Du evner å prioritere innsatsen mellom flere komplekse problemstillinger


 • Du mener at samarbeid og samhandling på tvers av tjenesteområder og avdelinger er en viktig suksesskriteria for å realisere kommunens målsettinger


 • Din holdning er at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunen til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester


 • Du har et brennende engasjement for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst i Lillestrøm kommune                  
Vi tilbyr
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gratis parkering p.t.

 

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.