Detaljer

 • Søknadsfrist
  02.11.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Administrasjon
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  569624

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagleder - Havn

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få  jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

 Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.100% stilling som fagleder er ledig.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Halden havnevesen har sitt myndighetsområde innen Halden havnedistrikt som strekker seg langs den kystlinjen som

ligger i Halden Kommune. Havnevesenet har ansvar for drift av Halden Havn, Halden Gjestehavn og de kommunale

småbåthavnene.

Mølen Havneanlegg, Halden, fikk ISPS godkjenning i 2011.

Det er 6 ansatte.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

PFSO (Port Facility Security Officer) innebære ansvar for utarbeidelse og implementering av regelverket, koordinering av sikringstiltak i havnefasiliteten, opplæring og øvelser i hht ISPS-koden

Ha til enhver tid oversikt over aktivitet i havna

Saksbehandling for havnestyret

Oppdatere og oppgradere nettsiden

Arbeidsledelse for daglig drift.

Sørge for klargjøring til ankomst av båter og rydding etter avgang

Tilsyn med småbåtkaier og oppfølging av system samt teknisk anlegg.

Bygningsdrift og vedlikehold

Jobbe på tvers av enheten og samarbeide med de andre avdelingene.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Ledelses erfaring for drift og planlegging

Ha en praktisk og "handy" bakgrunn.

Maritim kompetanse

Økonomiforståelse for budsjetter og månedlig oppfølging.

Språkkyndig, minstekrav engelsk

God kjennskap til Havneloven og krav knyttet til drift og vedlikehold av havneanlegget som ISPS-havn

 

 Personlige egenskaper

Løsningsorientert

Evnen til å arbeide målrettet og selvstendig

Evne til å inspirere og motivere kollegaer

God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig

Serviceorientert

Ha høy ansvarsfølelse og stå inne for følgende verdier; åpenhet, redelighet, tillit og respekt

 

Generelle betingelser

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2% innskudd

Lønn etter avtale

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist   02.11.2017                               Utlyst dato       04.10.2017                         Vårref                 691

 

Kontaktperson

Morten Andre Øraas, mobil: +4741467055, andre.oraas@halden.kommune.no


: