Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1838072
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagleder barnehage

Administrativ stilling-stabsmedarbeider i kommunalavdeling undervisning og oppvekst

Kommunalavdelingen har ledig 100% fast stilling som fagleder barnehage. Stillingen er rapporteringsansvarlig til kommunalsjefen.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Kommunalavdelingens tjenester retter seg mot barn og unge i alderen 0-18(23) år, voksne med opplæringsbehov etter fylte 18 år og tjenester/tiltak innen kultur. Kommunalavdelingen har ansvar for å påse at barn og unge bosatt i kommunen sikres likeverdige tilbud. Kommunalavdelingen har ansvar for å bidra slik at politikere gis best mulig grunnlag for å utforme gode strategier og mål for fagområdet.

Barnehageområdet omfatter 6 kommunale og 31 private barnehager, åpen barnehage, og et spesialpedagogisk team som arbeider med førskolebarn.

Om stillingen: Fagleder barnehage skal være en faglig ressursperson innenfor barnehageområdet, slik at de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser oppfylles.

Fagleder barnehage skal være en faglig støtte for kommunalsjefen og bidra til gode beslutningsgrunnlag for avgjørelser på området. Fagleder skal bidra til å sikre at sektorens plan-, økonomi- og budsjettarbeid er i samsvar med lover og regelverk, og at arbeidet utføres innenfor gitte kommunale rammer og politiske vedtak.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

- Opptak av barn til alle barnehager i kommunen og oppfølging av klagesaker

- Budsjetter, refusjoner, tilskudd og foreldrebetaling (barnehager og SFO).

- Tilsyn og veiledning overfor private og kommunale barnehager

- Organisering og struktur

- Fordele ressurser og fatte vedtak

- Internkontroll, rutiner og vedtekter

- Kvalitetsarbeid og oppfølging av enhetslederne i barnehagene

- Statistikk og rapportering

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

- Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå

- God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk.

- God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

- Bred erfaring fra pedagogisk arbeid i barnehage.

- Lederkompetanse og ledererfaring.

- God samhandlingskompetanse

- Personlig egnethet.

 

 Personlige egenskaper: 

- Beslutningsdyktig

- Løsningsorientert og selvstendig,

- Trives med utfordringer og høyt tempo.

- Serviceinnstilt og støttende

- God evne til å kommunisere og samarbeide med ulike aktører og interessenter

- God evne til å sette seg inn i nye problemstillinger samt evne til å arbeide systematisk og strukturert.

- Positiv og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Kommunalavdelingen for undervisning, oppvekst og kultur er preget av høyt aktivitetsnivå, og den som tilsettes må kunne arbeide i et hektisk miljø med knappe tidsfrister.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.