• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4228217
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fagkonsulent innenfor økonomi og merkantile oppgaver

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Divisjon VVF er en styringsdivisjon med ansvar for de videregående skolene, voksenopplæringen, fagopplæringen, privatistkontoret og Fagskolen i Oslo. Divisjonen søker nå en fagkonsulent som skal ivareta en del av divisjonens operative oppgaver knyttet til budsjettprosess, økonomioppfølging og rapportering.  

Arbeidsoppgaver:

Som fagkonsulent i VVF har du ansvar for og bidrar selv til divisjonens leveranser på følgende hovedområder:

 • Være divisjonens kontaktpunkt mot Utdanningsetatens felles Seksjon for økonomi og regnskap, og sikre innholdskvalitet i bestillinger derfra
 • Utarbeide forslag (tekst og tall) til divisjonens og underliggende enheters budsjettinnspill, økonomirapporter og årsberetning
 • Holde oversikt over tildelte midler fra stat og kommune, ivareta budsjettering og løpende budsjettoppfølging for divisjonens enheter (driftsbudsjett og prosjekter / særskilte innsatser), samt bistå i utarbeiding av prosjektbudsjetter og beregninger av kostnader knyttet til divisjonens aktiviteter
 • Utarbeide økonomistatus og prognoser for divisjonen og underliggende enheter i samarbeid med Seksjon for økonomi og regnskap
 • Varierte økonomioppgaver, for eksempel: Fakturabehandling, utarbeide posteringsbilag basert på banktransaksjoner, omposteringer og kontoavstemming, utsending av refusjonskrav, justering av aktivitetsplaner og tildelinger til VO-senterne 
 • Opprette og vedlikeholde stilling/ressurs, registrere timelister og honorarskjemaer i HR-systemet 
 • Kontroll av lønnsrapporter og utbetalinger 
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskolenivå (bachelor eller tilsvarende). Særlig relevant erfaring fra  operativ økonomiforvaltning kan unntaksvis veie opp for manglende utdanning 
 • Evne og vilje til å videreutvikle og digitalisere økonomioppfølging og tilhørende arbeidsprosesser i divisjonen 
 • God innsikt og erfaring med å jobbe innen offentlig forvaltning er en fordel 
 • Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide på tvers av avdelinger og fagseksjoner 
 • Forståelse for å jobbe i et politisk-administrativt system 
 • Gode norskferdigheter 
 • Svært god forståelse for regnskap og økonomistyring 
 • Erfaring fra bruk av Excel og økonomisystemer, gjerne også HR-systemer og elektronisk saksbehandling. Utdanningsetaten benytter Unit4 (Agresso Økonomi, Agresso HR) og Acos Websak

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å se merkantile funksjoner i sammenheng med divisjonens og Utdanningsadministrasjonens øvrige oppgaver, og til å sette seg inn i divisjonens samlede portefølje 
 • Vilje til å håndtere oppgaver og prosesser som i dag er manuelle, men som på sikt kan digitaliseres og automatiseres 
 • Nøyaktighet 
 • God tallforståelse 
 • Gode relasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Et viktig arbeidsfelt med spennende oppgaver og faglige utfordringer 
 • En ambisiøs organisasjon i stadig utvikling, på jakt etter de gode løsningene 
 • En veldrevet divisjon med kvalifiserte medarbeidere 
 • Nye og moderne lokaler med fasiliteter som: trimrom, kaffebar og god kantine 
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsavtale 
 • Lønnstrinn 33–38 i Oslo kommunes lønnsregulativ, avhengig av erfaring og kompetanse

Tiltredelse snarest mulig etter 1. januar 2022

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4228217
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune