Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3209467
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagkonsulent/ booppfølger

Ungbo tilbyr boliger med booppfølging til unge voksne mellom 17-23 år. Vi forvalter 230 boliger fordelt mellom enkelt leiligheter og bofellesskap spredt i hele Oslo. Vi ser behovet for å styrke vårt arbeid rettet mot unge med rus og psykiske helse utfordringer, og har fått prosjektmidler til tre fagkonsulenter/bo oppfølgere med en varighet på et år, men med mulighet til forlengelse i ytterligere to år (ett år av gangen) avhengig av prosjektmidler.

Fagkonsulentene vil sammen med prosjektleder og  jobbspesialist utgjøre et team som sammen med øvrige ansatte skal arbeide for å bedre Ungbo sitt tilbud til målgruppa.  

Arbeidstiden er fleksibel men du jobber på tidspunkt ungdommene ikke er på skole eller jobb.  Det vil si at du må kunne arbeide flere kvelder frem til kl 20.00

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle og implementere nye og andre metoder for oppfølging av ungdom med rus og psykiske helseutfordringer i Ungbo
 • Være en "livsveileder" i bolig og arbeid/utdanning
 • Arbeide i team i etableringen av Mulighetshuset - hvor vi fokuserer på bolig, bomiljø, nærmiljø, utdanning og arbeid
 • Individuell- og gruppeoppfølging av ungdom med sikte på å styrke den enkelte i å ta ansvar for eget liv og egen bolig
 • Rusmestringssamtaler/støttesamtaler
 • Delta i ansvarsgrupper og andre samarbeidsfora
 • Delta sammen med ungdommene der det er behov for det
 • Saksbehandling og rapportering etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.3
 • Medansvar i utvikling av rutiner
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov
Kvalifikasjoner
 • Sosionom, barnevernspedagog eller annen relevant utdanning på bachelornivå
 • Det er en fordel med videreutdanning innen rus, psykisk helse eller familieterapi og systemisk praksis
 • Erfaring med booppfølging av ungdom med rus, helseutfordringer og kriminalitet
 • Kompetanse eller interesse for empowerment tenkning og recovery
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Førerkort klasse B er et krav
 • Erfaring fra å jobbe med sosiale entreprenører og/eller frivillige organisasjoner er ønskelig
 • Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig
 • Kompetanse på mangfold og det å jobbe brobyggende er ønskelig
 • Erfaring og kompetanse fra arbeid med minoritetsungdom er særlig ønskelig
 • God kjennskap til bydelene og tjenesteapparatet i Oslo kommune er ønskelig
 • Tilfredsstillende politiattest  kreves for tilsetting, og må fremvises før tiltredelse  
Personlige egenskaper
 • Du har utstrakt vilje til samarbeid med ungdommene, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du tåler å stå i en hverdag som skal skapes sammen med de andre i prosjektet og ungdommene
 • Du er fleksibel og løsningsorientert og tåler at veien blir til underveis i arbeidet
 • Høy grad av selvstendighet og evne til å løse uforutsette hendelser på en god måte
 • Være praktisk i forhold til den forvaltningsmessige delen av Ungbo sitt oppdrag
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle et spennende prosjekt i Ungbo
 • Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid med arbeid både dag og kveld
 • Tid til den enkelte ungdom
 • Gode forsikrings - og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Stillingen er lønnet i ltr. 38-42  (kr. 527 300,- til kr. 565 800,- i full stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av kompetanse og ansiennitet