Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagbioingeniør

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (ImTra) i Kristiansand har vi ledig 100 % vikariat som fagbioingeniør.

Ved intern tilsetting i vikariatet kan det bli ledig annen stilling i avdelingen. Oppgi i søknaden dersom du ønsker å bli vurdert i den sammenheng.

Avdelingen har en aktiv og utadrettet virksomhet overfor avdelingene internt på sykehuset og primærhelsetjenesten. Vi vektlegger service og god kvalitet på arbeidet som utføres.

Avdelingen består av 3 enheter:
Enhet for immunologi
Enhet for tapping og produksjon
Enhet for blodtypeserologi

Avdelingen har legespesialister og i alt 31 stillinger.
Blodbanken har eget vaktsystem med arbeid p.t. hver 4. helg. Fagbioingeniører inngår p.t ikke i øvrig vaktsystem i Blodbanken.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarsområde innen Enhet for tapping og produksjon og Enhet for blodtypeserologi.  
 • Påse at arbeidet ved enheten blir utført i henhold til god faglig standard og gjeldende prosedyrer.
 • Kvalitetssikring og utvikling av prosedyrer og kvalitetssystem.
 • Fagledelse og opplæringsansvar.
 • Utføre laboratoriearbeid etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i Blodbank. 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, "lagspiller".
 • Sterk faglig pådriver, kvalitets- og ansvarsbevisst.
 • Gode kommunikasjonsevner. Evne til å motivere og utvikle andre.
 • Høy grad av tilstedeværelse, serviceinnstilling og gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt.

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid