Detaljer


Fagarbeider ved Bingsfoss ungdomsskole - 70 % fast

Bingsfoss ungdomsskole har 450 elever og 50 ansatte. Skolen ligger idyllisk til like ved Glomma med kort avstand til Sørumsand stasjon. Toget bruker ca 30 minutter fra Oslo.

Hvert trinn har sin avdeling med baserom til hver klasse, grupperom og studierom. Skolen har et stort mediatek, kantine og gode avdelinger til kunst og håndverk, mat og helse og til musikk. Skolen har eget svømmebasseng og auditorium med alle tekniske hjelpemidler.

Skolens satsingsområder er relasjonell klasseledelse, vurdering for læring og tilpassa opplæring. Skolen har gjennom flere år hatt en betydelig IKT-satsing og ligger langt framme i bruk av IKT som pedagogisk verktøy. Skolen er i prosess for å bli dysleksivennlig skole.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til enkeltelev
Oppfølging gjennom skoledagen
Strukturere og gi oversikt over dagsplan
Motivere til å delta i klasseundervisning
Være koordinator mellom elev og lærere
Holde kontakt med hjemmet og utveksle nødvendig informasjon
Delta i ulike typer møter knyttet til enkeltelev
Andre arbeidsoppgaver etter skolens behov kan inngå i stillingen
Kvalifikasjoner
Barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende utdanning
Kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdoms med autisme
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Trygg og rolig væremåte
Fleksibel og løsningorientert
Kan stille klare og tydelige forventninger


Vi tilbyr
En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
Lønn etter HTA kap. 4 
Trivelige arbeidskolleger
God pensjons- og forsikringsordning
Bedriftshelsetjeneste
Aktivt bedriftsidrettslag